Naslovna Najnovije Čeliče policijske redove za zaštitu političara

Čeliče policijske redove za zaštitu političara

SARAJEVO – Planiran je prijem 50 kadeta, čime će se poboljšati kadrovska popunjenost i nadomjestiti odlazak policijskih službenika u penziju, a samim tim i podmladiti sastav policajaca, što će se odraziti na efikasnost poslova i zadataka zaštite štićenih ličnosti i objekata.

Navedeno je to u Nacrtu srednjoročnog plana rada Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH 2022-2024. godine, a koji je trenutno u fazi konsultacija.

Kako je za „Nezavisne novine“ potvrdio Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, procedura prijema ovih policajaca je već pokrenuta.

„Pokrenuta je procedura za prijem i formirana je komisija. Trenutno je u završnoj fazi pregledanje aplikacija u smislu njihove valjanosti. Poslije toga će biti objavljen spisak onih aplikacija koje su prihvaćene, odnosno odbijene. Posao se dobiti 50 ljudi u činu policajac“, rekao je Vilić.

U javnom oglasu za prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH navedeno je da Sektor za obezbjeđenje VIP ličnosti i objekata traži 50 kandidata za čin policajac sa najmanje 4. stepenom školske spreme.

Kandidati moraju ispunjavati nekoliko opštih uslova, pa tako ne smiju biti stariji od 35 godina.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta, predloženi kandidati će, uz ličnu saglasnost, biti predmet osnovne bezbjednosne provjere.

Postupak testiranja kandidata sastoji se od testa opšteg znanja, testa fizičke sposobnosti, intervjua te ljekarskog pregleda, koji uključuje i psihotest.

Trajanje osnovne obuke za kadete za čin policajac traje 30 sedmica i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru.

Nakon uspješno završene obuke, kandidati će biti raspoređeni prema potrebama službe unutar Sektora za obezbjeđenje VIP ličnosti i objekata. Po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje 12 mjeseci.

Kako je potvrđeno „Nezavisnim“, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH obezbjeđuje članove Predsjedništva BiH (Milorad Dodik, Šefik Džaferović, Željko Komšić), ali i predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH Zorana Tegeltiju.

Direkcija pritom obezbjeđuje i ministre u Savjetu ministara BiH, kao i predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg domova Parlamentarne skupštine BiH.

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH osigurava i predsjednika Suda BiH (Ranko Debevec), te glavnog tužioca Tužilaštva BiH (Gordana Tadić).

Direkcija takođe osigurava i strane delegacije kada posjete BiH. Na spisku su takođe i objekti od vitalnog značaja za BiH koji se štite po Odluci Savjeta ministara BiH te diplomatsko-konzularna predstavništava u BiH koja se štite po osnovu Bečke konvencije i drugih međunarodnih propisa.

„Poslove i zadatke osiguranja vrše policijski službenici Sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, koji su kontinuirano podvrgnuti osnovnim i specijalističkim obukama iz oblasti zaštite ličnosti i objekata“, rekli su iz Direkcije u izjavi za „Nezavisne novine“.