22.7 C
Banja Luka

Hoće li Kostrešević ponovo biti direktor policije Srpske?!

Sedma sjednica Nezavisnog odbora za izbor direktora Policije Republike Srpske održana je danas, 13. juna 2024. godine, u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Članovi Nezavisnog odbora na sjednici su obavili intervju sa dva pozvana kandidata za direktora Policije Republike Srpske.

Intervjuu su pristupila dva kandidata: aktuelni direktor Policije Republike Srpske Siniša Kostrešević i aktuelni zamjenik načelnika Uprave za policijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Vlado Jovanić, sa kojima su obavljeni razgovori.

Nezavisni odbor nastavlja dalje aktivnosti na sprovođenju procedure izbora direktora Policije Republike Srpske na način kako je to propisano Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima.

Ova procedura podrazumijeva nadalje odabir kandidata, pribavljanje mišljenja ministra unutrašnjih poslova o odabranom kandidatu za direktora, te predlaganje Vladi Republike Srpske kandidata za direktora Policije.

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Nezavisnog odbora Gojko Pavlović, a prisustvovali su članovi: Mile Tadić, Željka Mileusnić, Jovo Marković, Lana Oro, Radenko Vujasin i Saša Topić.

Prema Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima, Nezavisni odbor organizuje i rukovodi procesom izbora, imenovanja i razrješenja direktora i zamjenika direktora Policije Republike Srpske, na način dostupan javnosti.

Direktora i zamjenika direktora imenuje Vlada Republike Srpske na period od četiri godine, na prijedlog Nezavisnog odbora, po sprovedenom konkursu, sa mogućnošću ponovnog izbora.

(BN) Foto: NSRS

NAJNOVIJE VIJESTI:
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here