20.7 C
Banja Luka

Izgubljeni sporovi RiTe Ugljevik: Konačan račun 260 mil KM

Početno stanje na dan 1. januar 2023. godine u finansijskim izvještajima preduzeća Rudnik i termoelektrana Ugljevik mora se korigirati za 259,2 miliona KM, a dodatnih 2,86 miliona KM na ime zateznih kamata treba se knjižiti na teret finansijskih rashoda tekućeg perioda.

Ovo je rezultat izgubljenih sporova preduzeća RiTe Ugljevik protiv Elektrogospodarstva Slovenije, razvoj in inženjering Maribor.

Preduzeće nije znalo kako knjižiti štetu te je zatražilo mišljenje od Ministarstva finansija Republike Srpske za evidentiranje nastale promjene.

Nakon dobijenog mišljenja preduzeće mora donijeti odluku o korekciji početnog stanja u finansijskim izvještajima za 2023. godinu u koloni prethodna godina s obzirom na posljedice dvije odluke Arbitražnog vijeća iz Beograda.

Tako se iznos glavnog duga od 131,0 milion KM  (odnosno 67 mil eura) na ime nadoknade štete za neisporučenu električnu energiju proizvedenu na pragu TE Ugljevik  počev od 12.6.2011. godine zaključno sa 31.12.2021 godine treba evidentirati na teret akumulirane dobiti do iznosa akumulirane dobiti, odnosno do 65,66 miliona KM, a razlika u iznosu od 65,38  mil KM na teret akumuliranog gubitka iz prethodnog perioda prikazati u koloni „prethodna godina“.

Pripadajuće kamate u iznosu od  14,35 mil KM za 2022. godinu potrebno je  prikazati u bilansu uspjeha, a iznos kamata  koji pripada za 2023. godinu u iznosu od 2,86 mil KM na teret finansijskih rashoda.

Iznos kamate obračunate na štetu koju je tužilac pretrpio u iznosu od 113,83 miliona KM  (odnosno 58,2 mil  eura)  kompanija treba evidentirati na teret akumuliranog  gubitka iz  prethodnog perioda i prikazati u bilansu stanja u koloni „prethodna godina“.

(Indikator) Foto:RiTE Ugljevik

NAJNOVIJE VIJESTI:
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here