Naslovna Najnovije Lutrija RS kupuje bugarske terminale od 10 miliona KM koji su predmet...

Lutrija RS kupuje bugarske terminale od 10 miliona KM koji su predmet sudskog spora?!

Akcionari Lutrije Republike Srpske usvojili su na 29. marta preporuku kojom će kompanija podržati sticanje imovine velike vrijednosti u zajedničkom preduzeću Elektronska video lutrija sa austrijskim partnerom koja se odnosi na nabavku 1.000 video terminala za priređivanje elektronskih igara na sreću, uprkos upozorenju da to nije mudro činiti dok se ne okonča sudski spor koji se odnosi na izbor najboljeg ponuđača za osnivanje zajedničkog preduzeća, izvještava Indikator.ba.

 

Na dnevnom redu Skupštine bila je rasprava o odluci Elektronske video lutrije o sticanju imovine velike vrijednosti putem zaključivanja kupoprodajnog ugovora sa preduzećem Euro Games Tehnology ltd iz Bugarske o nabavci 1.000 terminala u vrijednosti 5,52 miliona evra, a što bi bilo plaćeno u 24 rate.

Preporuka da predstavnik Lutrije RS u Skupštini društva Elektronska video lutrija podrži sticanje imovine velike vrijednosti usvojena je sa 100 posto glasova, iako je je direktor Lutrije RS Rajko Radovanović predlagao da se ova tačka skine sa dnevnog reda.

Radovanović je kazao da je „izvan svake pameti“ ulagati 10,78 miliona KM u terminale u preduzeću Elektronska video lutrija koje je predmet sudskog spora koji nije završen i čiji kraj je, u najmanju ruku, neizvjestan.

– Presudom Okružnog suda u Banjaluci uvažena je žalba firme Joker doo Banja Luka i naša odluka o izboru najboljeg ponuđača za osnivanje zajedničkog privrednog društva za priređivanje elektronskih igara na sreću je poništena. Nakon toga advokatska firma Sajić, pravni zastupnik Lutrije RS, ulaže zahtjev za vanredno preispitivanje presude Okružnog suda.

Logično bi i sasvim ispravno bilo da sva ulaganja u novoosnovano preduzeće Elektronska video lutrija sačekaju okončanje sudskog spora koji je pokrenut kod Vrhovnog suda RS. Takođe, i kod Okružnog suda u Banjaluci smo tražili odgađanje izvršenja do donošenja odluke Vrhovnog suda RS.

O svemu ovome prethodno iznesenom je obaviješteno i Ministarstvo RS, kazao je Radovanović na sjednici Skupštine i dodao da da tačka o sticanju imovine velike vrijednosti treba da se skine sa dnevnog reda iz „zakonskih, pravičnih, moralnih i ekonomskih razloga“.

Predsjedavajući Skupštine akcionara, predstavnik Akcijskog fonda RS Žarko Kukić, podsjetio je na rješenje Vlade RS od 25.marta 2021. godine „kojim je data saglasnost na preporuke IRB-a i kojih se mora držati prilikom glasanja po tačkama dnevnog reda sjednice“.

Stoga je prijedlog dao na glasanje i on je usvojen jednoglasno.

U Lutriji RS državni fondovi Akcijski fond RS i Fond za restituciju posjeduju 92,5 posto akcija.

Lutrija Republike Srpske odabrala je kompaniju Casino Austria VLT AG iz Švicarske za partnera za priređivanje elektronskih igara na sreću putem međunarodnog javnog poziva.

U preduzeću Elektronska video lutrija, Lutrija RS ima udio u osnovnom kapitalu od 51 posto, a Casinos Austrija VLT AG 49 posto.

(Indikator.ba)