Naslovna Najnovije Odbijena ponuda Prointera, zatim otkazana nabavka

Odbijena ponuda Prointera, zatim otkazana nabavka

UKC Republike Srpske pokrenuo je krajem aprila postupak javne nabavke tonera za štampače instalirane na medicinske uređaje ukupne vrijednosti 15.000, 00 KM bez PDV-a a nakon provedenih procedura nabavka je otkazana, saznaje BUKA.

Naime, u ostavljenom roku za odstavu ponuda, ponude su dostavila 3 ponuđača, a Komisija je prvo odbila ponudu PROINTERA, saznajemo.

Nakon ispadanja PROINTERA, predviđeno je zakazivanje e-aukcije, na koju su pozvane dvije firme – „Veleton“ iz Laktaša sa cijenom 14,895,00 KM i PRIMAPROM, sa početnom cijenom u iznosu od 19.750, 80 bez PDV-a.

Iako je PRIMAPROM ponudio veću cijenu na e-aukciji je pobijedio jer je , za razliku od „Veletona“ dostavio dokaz o ispunjenosti uslova za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg.

S obzirom na specifičnost situacije, Komisija je uputila generalnom direktoru na razmatranje vrijednost ponude, a kako bi se obezbijedila dodatna sredstva za dodjelu ugovora prvorangiranom. Generalni direktor nije odobrio dodatna sredstva , pa je predloženo da je postupak javne nabavke otkaže.

„Ugovorni organi su dužni da postupaju po Odluci o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg prilikom poređenja ponuda, međutim to nikako ne znači da je Ugovorni organ dužan da dodijeli Ugovor ponuđaču čija je cijena ponude znatno veća od obezbijeđenih sredstava, samo zato što je isti a osnovu preferencijalnog tretmana dospio na prvo mjesto u rang listi prihvatljivih ponuda“ stoji u obrazloženju odluke o otkazivanju postupka javne nabavke.

(Buka)