Naslovna Najnovije Srpska bezuslovno garantuje vraćanje 55,6 miliona OC „Jahorina“

Srpska bezuslovno garantuje vraćanje 55,6 miliona OC „Jahorina“

– Republika Srpska bezuslovno će u narednih deset godina garantovati otplatu 55,6 miliona KM kredita koje je podigao Olimpijski centar „Jahorina“.

OC „Jahorina“ zadužio se za 55,6 miliona KM kod Nove banke, Unicredit banke u Banjaluci i Mostaru i Sparkasse banke. Na ove kredite OC će u narednih deset godina, koliko će ih otplaćivati, po osnovu kamata platiti više od 14 miliona KM.

Vlada RS je juče na sjednici dala saglasnost za izdavanje garancija Republike Srpske za ova kreditna zaduženja, a u odluci je navedeno da će u slučaju dospjelog i neplaćenog anuiteta od OC “Jahorina” prema poslovnim bankama, Srpska platiti sve dospjele obaveze iz budžeta.

„Republika Srpska, kao davalac garancija, bezuslovno garantuje plaćanje neisplaćenih obaveza prema ugovorima koji će se zaključiti između OC “Jahorina” i izabranih poslovnih banaka: Unicredit banka Mostar, Sparkasse banka, Nova banka i Unicredit banka Banjaluka tako da se sa svakom bankom zaključuje poseban ugovor“, navedeno je u odluci.

Ministar finansija i ministar saobraćaja i veza ovlašteni su da potpišu ove garancije.

Ministar finansija i ministar saobraćaja i veza ovlašteni su da potpišu ove garancije.

Olimpijski centar ovim kreditom planira finansirati nekoliko kapitalnih projekata, a tender je bio podijeljen na četiri lota i svaka banka je dobila po jedan.

(BN)