Naslovna Izdvajamo Srpska mijenja zakon da olakša zaduživanje na berzi

Srpska mijenja zakon da olakša zaduživanje na berzi

0
Vlada Republike Srpske

Procedure prilikom emitovanja hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj ubuduće će biti pojednostavljene, a to se posebno odnosi na kratkoročne hartije od vrijednosti za koje emitenti više neće morati da objavljuju prospekt.\

Predviđeno je to Prednacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike Srpske.

Direktor Banjalučke berze Milan Božić kaže da će oslobađanjem emitenata od obaveze objavljivanja prospekta biti smanjeni troškovi, a vrijeme emitovanja značajno skraćeno.

„Sada će to biti kao kod trezorskih zapisa gdje se sve završi za nekoliko dana. Mi tu vidimo veliki potencijal za opštine koje bi mogle da emituju kratkoročne papire i na taj način snize svoje troškove kratkoročnog finansiranja. To bi bio direktan doprinos“, kazao je Božić.

U Ministarstvu finansija Republike Srpske, koje je pripremilo Prednacrt izmjena zakona o HOV, rekli su za CAPITAL da su ključni razlozi za ove izmjene osavremenjavanje odredaba zakona koje se odnose na prospekt – u pogledu regulisanja prospekta koji se sastoji iz više posebnih dokumenata odnosno podijeljenog prospekta, utvrđivanja roka važenja prospekta, kao i njegove dostupnosti te regulisanja dobrovoljnog prospekta.

Jedan od ključnih razloga je, dodaju, i pojednostavljenje postupka emisije hartija od vrijednosti uz zadržavanje zadovoljavajućeg nivoa transparentnosti.

„To je planirano kroz oslobađanje emitenta dužničkih hartija od vrijednosti od obaveze objavljivanja prospekta prilikom uvrštavanja tih hartija na tržišni segment berze, a kojem pristup imaju samo kvalifikovani investitori, kroz olakšavanje proceduralnih i finansijskih zahtjeva za javnu ponudu instrumenata tržišta novca i povećanje maksimalanog iznosa ukupne emisije hartija od vrijednosti sa 200.000 КM na 1.000.000 КM koje se izuzimaju od obaveze objave prospekta“, rekli su u Ministarstvu finansija.

Kazali su i da je jedan od bitnih razloga ovih izmjena i dalji razvoj brokersko-dilerske djelatnosti kroz regulisanje pomoćnih djelatnosti brokersko-dilerskih društava i brisanje ograničenja brokersko-dilerskim društvima da otvaraju i vode zbirni kastodi račun.

Tu je i saniranje posljedica izazvanih pandemijom, kao i dalje usklađivanje sa pravnom regulativom Evropske unije.

KHOV dala saglasnost

U Komisiji za hartije od vrijednosti rekli su za CAPITAL da su u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske pripremili Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednost u nastojanju da se negativni efekti na tržištu kapitala Republike Srpske, uzrokovani pandemijom virusa korona ublaže, te da se izvrši dodatno usaglašavanje zakona sa odgovarajućim propisima Evropske unije.

„Ključne predložene izmjene pripremljene su s ciljem jednostavnijeg pristupa izvorima finansiranja pojednostavljivanjem procedura koje se sprovode u postupku emisije kratkoročnih hartija od vrijednosti, odnosno instrumenata tržišta novca ukidanjem obaveze emitenata da takve instrumente emituju i uvrštavaju na berzu uz prospekt koji odobrava Komisija za hartije od vrijednosti uz zadržavanje obaveze javne objave relevantnih informacija“, kazali su u KHOV.

Direktor „Advantis brokera“ Branko Kecman rekao je za CAPITAL da je cilj ovih izmjena da se olakšaju emisije, posebno kratkoročnih hartija od vrijednosti.

„Sama procedura izrade dokumenata koji se moraju priložiti za emisiju skraćuje se, značajno se ubrzava postupak, posebno za kratkoročne HOV. To je glavna stvar i mislim da će se zaista vidjeti pozitivni efekti tih izmjena“, kazao je Kecman.

(Capital)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i "X" nalogu.

Zapratite nas i na Youtube

BONUS VIDEO: