Naslovna Najnovije Stanivuković traži da se javni skupovi mogu održavati na više mjesta

Stanivuković traži da se javni skupovi mogu održavati na više mjesta

Gradonačelnik Draško Stanivuvković uputio je Skupštini Grada Odluku o određivanju prostora za održavanje javnih skupova, kojom bi se omogućila sloboda javnog okupljanja i na drugim javnim površinama na području grada, a ne samo na Trgu Кrajine i u Parku „Mladen Stojanović“, što je sada slučaj.

Važećom Odlukom o određivanju prostora za održavanje javnih skupova propisano je da se za održavanje javnih skupova na području grada određuju prostori Trga Кrajine i Parka „Mladen Stojanović“, a u naseljima gdje nema javne površine – na drugim pogodnim površinama, uz saglasnost nadležnog odjeljenja gradske administracije i vlasnika zemljišta.

Prema novoj Odluci, koju bi odbornici trebalo da razmatraju na narednom skupštinskom zasjedanju, za održavanje javnih skupova, uz dosadašnje prostore, određuju se i druge javne površine koje su pogodne za organizovanje tih skupova u smislu Zakona o javnom okupljanju.

Namjera je da se ova Odluka uskladi sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, između ostalog, propisuje da svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja, kao i da se za ostvarivanje ovog prava ne smiju postavljati nikakva ograničenja, osim onih koja su propisana zakonom i neophodna u demokratskom društvu u interesu nacionalne i javne bezbjednosti.

Prijedlog za unapređenje transparentnosti, odgvoornosti i integriteta u dijelu koji se odnosi na usklađivanje podzakonskih propisa sa međunarodnim standradima u oblasti slobode okupljanja, Gradu je predložilo i više udruženja građana.

(banjaluka-24.com)