Naslovna Republika Srpska „Šume Srpske“ istražuju zloupotrebe u preduzeću

„Šume Srpske“ istražuju zloupotrebe u preduzeću

„Šume Srpske“ osnovale su novu službu koja će imati zadatak da kontroliše da li se šumski traktori, teretna i motorna vozila i motorne pile koriste namjenski s obzirom na to da su u gazdinstvima uočene razlike po pitanju potrošnje goriva, ali i rezervnih i potrošnih dijelova.

Izmjenama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u preduzeću „Šume Srpske“, koje je Nadzorni odbor preduzeća donio polovinom prošlog mjeseca, predviđeno je da se u okviru Proizvodnog sektora formira nova služba.

„Nadležnost nove službe vezana je za materijalno-tehnička sredstva, odnosno šumske traktore, teretna i motorna vozila i motorne pile te praćenje iskorištenosti i opravdanosti njihovog rada na terenu“, rekli su za CAPITAL  „Šumama Srpske“.

Naveli su da ovo javno preduzeće raspolaže sa 1.260 jedinica raznih materijalno-tehničkih sredstva, te da se radi racionalizacije i smanjenja troškova ukazala potreba za formiranje nove službe.

„Ovo posebno ističemo zbog toga što se uočavaju razlike po organizacionim dijelovima kada su u pitanju rezervni i potrošni dijelovi, potrošnja goriva, ali i različit učinak sredstava kada su u pitanju radovi u šumarstvu odnosno sječa, izvoz, iznos, putne komunikacije“, dodaju u „Šumama“.

Kazali su i da u novu službu nisu zaposleni novi radnici već je izvršen preraspodjela postojećih radnika.

Podsjećamo, Vlada RS je zbog loših rezultata nedavno smijenila direktore deset šumskih gazdinstava, a najveći gubitak su imala ŠG “Borja” i ŠG “Doboj”.

Da u „Šumama“ ima problema pokazuje i podatak da za poreze i doprinose duguju  blizu 15 miliona KM.

(Capital)