Naslovna Najnovije Za hotelski smještaj poslanika izdvojeno 100.000 KM, traže isključivo „evropski meni“

Za hotelski smještaj poslanika izdvojeno 100.000 KM, traže isključivo „evropski meni“

0

Parlamentarna skupština BiH uputila je poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za poslanikei delegate. Hoteli trebaju biti na području Sarajeva ili Istočnog Sarajeva i kategorisani s tri ili više zvjezdica. Procijenjena vrijednost nabavke za dvije godine iznosi 100.000 KM s PDV-om.

Kako je navedeno u pozivu, usluga hotelskog smještaja podrazumijeva uslugu noćenja u jednokrevetnoj sobi za jednu osobu s doručkom i uračunatom boravišnom taksom. Precizirano je da ponuđač treba osigurati „evropski meni“, odnosno „da se za doručak nude sve vrste narezaka“.

U kriterijima za dodjelu ugovora navedeno je i da ugovorni organ prema specifičnostima događaja i potrebama članova Parlamentarne skupštine BiH utvrđuje čije hotelske usluge od dostavljenih ponuda će koristiti za svaku pojedinačnu potrebu smještaja zastupnika i delegata Parlamentarne skupštine BiH.

Ove usluge sukcesivno će se koristiti od 1. 7. 2021. do 1. 7. 2023. godine, odnosno do okončanja Poziva za nabavku usluga hotelskog smještaja 2021. godine.

„Svaki račun za izvršenu uslugu hotelskog smještaja će se smatrati ugovorom“, navedeno je, između ostalog u pozivu.

(Klix)