Naslovna Najnovije Ćuzulan i Nikolov o donošenju ključnih dokumenata u reformi javne uprave

Ćuzulan i Nikolov o donošenju ključnih dokumenata u reformi javne uprave

0

Koordinator za reformu javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan, zamjenici koordinatora Darko Kasap i Ferid Otajagić i njihovi saradnici održali su danas u Sarajevu, u prostorijama Ureda koordinatora za reformu javne uprave, radno-konsultativni sastanak sa šefom Sekcije za evropske integracije, politička pitanja, odnose s javnošću i informacije u Delegaciji EU u BiH Krassimirom Nikolovim i njegovim saradnicima, a na kojem se razgovaralo o zastoju u donošenju ključnih dokumenata u refomi javne uprave, kao što je Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini.

Radi se o dokumentu “Zajednička platforma o principima i načinu implementacije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini” koji predstavlja politički i pravni okvir za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti u procesu reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, ali i za provođenje Strateškog okvira za reformu javne uprave i pratećeg akcionog plana. Između ostalog, dokumentom se definiše politička koordinacija reforme javne uprave, odnosno uspostavljanje tijela – Koordinacionog odbora za reformu javne uprave. Međutim, još uvijek nema političkog dogovora ko će činiti Koordinacioni odbor, da li samo predsjedavajući Savjeta ministara BiH, premijeri entiteta i Brčko distrikta BiH ili će u ovom tijelu biti zastupljeni i nadležni ministri pravde u BiH.

“Usvajanje Zajedničke platforme, ponovno pokretanje implementacije Akcionog plana te upravljanja javnim finansijama tri su ključne stvari koje BiH mora uraditi što prije ukoliko ne želi da stranice izvještaja o napretku BiH na putu ka Evropskim integracijama koji će biti objavljen u oktobru ove godine ne budu prazne”, rekao je Nikolov i pružio podršku naporima koje menadžment Ureda koordinatora za reformu javne uprave pravi na postizanju dogovora u oblasti reforme javne uprave.

Takođe, dodao je da se vlade u BiH moraju odrediti i po pitanju većeg izdvajanja iz budžeta za reformu javne uprave, a što je jedna od preporuka sa posljednjeg zasjedanja Specijalne PAR grupe.

Ćuzulan je izvjestio Nikolova da je u proteklom periodu rađeno na razvoju informacionog sistema za monitoring i izvještavanje o provođenju Strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini i pratećeg Akcionog plana. Spomenuo je blokadu Fonda za reformu javne uprave i dodao da je PAR Fond bio važan za izgradnju povjerenja bilaternalnih donatora u proces reforme javne uprave u BiH i da je uloga PAR Fonda u podržavanju i podsticanju harmonizovanog i koordinisanog pristupa reformi javne uprave bila jednako bitna kao i njegova finansijska funkcija.

Podsjetio je da je Vlada Federacije BiH usvojila Odluku o prihvatnju Sporazuma o utrošku preostalih sredstava uplaćenih u Fond za reformu javne uprave. Sporazum definiše namjenu trošenja preostalih sredstava koja se nalaze u Fondu za implementaciju aktivnosti predviđenih Strateškim okvirom za reformu javne uprave u BiH 2018-2022. i pratećim Akcionim planom.

Federalna Vlada kao i Vlada Brčko distrikta BiH usvojile su i odluke o imenovanju članova i zamjenika članova nadzornih timova za implementaciju reforme javne uprave, dok predstavnici nadzornih timova nisu imenovani na nivou Savjeta ministara BiH kao ni u Republici Srpskoj.

Ćuzulan je napomenuo da je uprkos ovom zastoju kao i blokadi Fonda za reformu javne uprave iz kojeg se finansiraju zajednički projekti za sve upravne nivoe, Ured kooridnatora za reformu javne uprave bio posvećen saradnji sa donatorima zahvaljujući kojima je, kroz bilateralnu saradnju, omogućio implementaciju nekoliko projekata od značaja za građane: prijava novorođenčadi elektronskim putem u Opštoj bolnici Sarajevo, uspostavljanje jednošalterskog sistema u Opštini Centar u Sarajevu, online prijava na konkurs koji provodi Agencija za državnu službu BiH, uspostavljanje pilot projekta otvorenih podataka – omogućavanje uvida u podatke bez zahtjeva i poboljšanja u dijelu zakonskih i podzakonskih akata u oblasti državne službe.

ISTOK

BONUS VIDEO:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i "X" nalogu.

Zapratite nas i na Youtube