25.7 C
Banja Luka

ĆUZULAN: Unapređenje digitalnih servisa u BiH za efikasniju reformu javne uprave

ReSPA i PARCO organizovali su završni događaj In-Country projekta koji je okupio predstavnike institucija u BiH sa nivoa Vijeća Ministara BiH, oba entiteta te Brčko Distrikta BiH kao i predstavnici partnerskih orgaizacija i aktuelnih projekata i inicijativa u BiH koje trenutno realizuju aktivnosti koje doprinose razvoju i modernizaciji usluga javne uprave.

Na događaju je predstavljena Mapa puta za stvaranje preduslova neophodnih za izgradnju digitalnih servisa potrebnih svim administrativnim nivoima vlasti u BiH. Ovaj ključni dokument direktno je vezan za mjeru 4.2. (aktivnost 4.2.4.1.)  Akcionog plana Strateškog okvira za reformu javne uprave 2018-2022. Mapa puta je rezultat provedene tehničke ekspertize u okviru In – Country podrške koju je ReSPA obezbjedila kako bi PARCO izradio Situacionu analizu, Komparativnu analizu i Mapu puta.

Cilj prezentacije Mape puta je upoznavanje relevantnih aktera koji će biti uključeni u stvaranje ovih preduslova sa nalazima iz Situacione i Komparativne analize kao i obezbjeđenje preliminarne podrške i orjentacije ka praktičnim akcijama za implementaciju Mape puta. Predstavljena Situaciona analiza daje pregled postojećeg i ciljanog institucionalnog, organizacionog, pravnog i infrastrukturnog  okvira potrebnog za realizaciju navedenih preduslova, dok Komparativna analiza predstavlja dobre prakse iz regiona. U Mapi puta definisani su blokovi aktivnosti i vremenske odrednice za implementaciju definisanih preduslova.

Predstavljeni dokumenti poslužiće kao okvir za uspostavljanje preduslova za izradu servisnog kataloga, modela jačanja Centra dijeljenih servisa na svakom administrativnom nivou u BiH, te izrade  IT servisa kao što su: ePlaćanje, Certifikaciona tijela, GSB-servisna sabirnica vlade (uključujući nadogradnju sa Meta registrom), eMailbox i Cloud vlada (klasifikacija podatka).

„Korištenje informacionih tehnologija u digitalizaciji vlada jedna je od osnovnih faktora reformisane javne uprave i njene orijentisanosti ka korisnicima u smislu unapređenja poslovnih procesa i upravnog postupanja, dostupnosti usluga različitim kanalima komunikacije i smanjenja cijena usluga. Države sa visokim stepenom digitaliziranih kanala i servisa spremnije dočekuju izazov pandemije COVID. BiH u tom smislu ozbiljno kasni i zaostaje, te je potrebno ubrzati dinamiku uvođenja takvog načina rada i komunikacija. Vlade trebaju planirati sredstva za održavanje sistema koji se implementiraju putem donatorskih sredstava i adresirati odgovornost, vlasništvo i održivost takvih sistema.

U kontekstu koordinacije reforme javne uprave, potrebno je prevazići prepreke koji stoje na putu operativnosti Fonda za reformu javne uprave kao jednom od ključnih alata za poticanje reforme javne uprave, te okončati procese formiranja provedbenih struktura vlada u BiH, a kako bi se ojačao kapacitet za upravljanje reformom javne uprave“ istakao je na konferenciji Dragan Ćuzulan, koordinator za reformu javne uprave u BiH.

 

Olivera Damjanović, ReSPA program menadžerka izjavila je da je u Akcionom planu Strategije reforme javne uprave BiH prepoznata neophodnost stvaranja tehičkih preduslova za izgradnju solidne e-uprave pri čemu se mora posebno voditi računa o standardizaciji, interoperabilosti, osnovnim registrima, e-potpisu, e-autentifikaciji, e-plaćanju i zaštiti podataka. Damjanović je naglasila da predstavljena mapa puta daje pregled najrelevantnijih akcija koje se odnose na dalji razvoj elemenata direktno povezanih sa tehnologijom i elemenata koji podržavaju tehnologiju, kao i da sadrži konkretne korake koje treba preduzeti u okviru procesa u kome se pored tehnologije rešavaju organizaciona i regulatorna pitanja.

“Mi u ReSPA-i vjerujemo da su Situaciona analiza, Uporedna analiza i Mapa puta kao rezultat upravo završenog projekta dobra baza koju Ured koordinatora i institucije na svim nivoima uprave u BiH mogu koristiti za formulisanje izvodljivih strategija i projekata u cilju jačanja e-uprave. Ukoliko realizacija projekata nije moguća u okviru sopstvenih kapaciteta, navedeni dokumenti mogu biti osnov i za obezbeđenje dodatne podrške od strane međunarodnih institucija, uključujući i ReSPA-u, tamo gde su kapacitet i finansijska sredstva nedovoljni” istakla je Damjanović.

(Informativni list)

NAJNOVIJE VIJESTI:
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here