Naslovna Izdvajamo Dodikovim ponašanjem nove odluke OHR-a nameću još strožije mjere. Pogledajte…

Dodikovim ponašanjem nove odluke OHR-a nameću još strožije mjere. Pogledajte…

0

Kristijan Šmit, visoki predstavnik u BiH donio je danas Odluku kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH.

„Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u ‘Službenom glasniku Bosne i Hercegovine'“, navodi se u objavi na stranici OHR-a.

Kako se dodaje Odlukom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21 i 31/23)

Odluku prenosimo u cjelosti: 

1. Zakon koji slijedi i koji čini sastavni dio ove Odluke stupa na snagu kao što je predviđeno u članu 4. tog Zakona, na privremenoj osnovi sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.

2. Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Kancelarije visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Član 1.

(Izmjena i dopuna u članu 156.)

U Krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 , 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21 i 31/23; u daljem tekstu: Krivični zakon), u članu 156., riječi: “Ko upotrebom fizičke sile ili prijetnjom upotrebe fizičke sile”, zamjenjuju se riječima: “(1) Ko upotrebom sile ili prijetnjom upotrebe sile, ili na neki drugi protivpravan način”.

Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2) i (3), koji glase:

“(2) Za krivično djelo iz stava (1) ovog člana izreći će se mjera bezbjednosti zabrane vršenja dužnosti.

(3) U skladu s članovima 113. i 114. ovog zakona, osuda za krivična djela iz stava (1) ovog člana ima za pravnu posljedicu osude:

a) prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja; b) oduzimanje odlikovanja; c) zabranu vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava; i d) zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava.”

Član 2.

(Novi član 203a)

Iza člana 203. Krivičnog zakona dodaje se novi član 203a, koji glasi:

“Neizvršavanje odluka visokog predstavnika

Član 203a

(1) Službeno lice u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ili u kantonu, gradu ili opštini ili lokalnoj zajednici ili bilo kojem organu lokalne uprave i samouprave, ili odgovorno lice koje ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje odluku visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, ili koje spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke,

kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Lice iz stava (1), kojem je direktno ili indirektno naređeno da se ponaša na način predviđen u stavu (1) ovog člana, a osjećalo se prinuđenim da izvrši takvo naređenje kako ne bi izgubilo sredstva za život ili ne bi bilo izloženo zlostavljanju na radnom mjestu, ali je obavijestilo nadređenog da bi se takvim radnjama moglo počiniti krivično djelo, može se blaže kazniti.

(3) Lice iz stava (1) kojem je direktno ili indirektno naređeno da se ponaša na način predviđen u stavu (1) ovog člana, ali koje je o takvoj situaciji obavijestilo nadležnog tužioca, oslobodiće se kazne.

(4) Za krivično djelo iz stava (1) ovog člana izreći će se mjera bezbjednosti zabrane vršenja dužnosti.

(5) U skladu s članovima 113. i 114. ovog zakona, osuda za krivična djela iz stava (1) ovog člana ima za pravnu posljedicu osude:

a) prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja; b) oduzimanje odlikovanja; c) zabranu vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava; i d) zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava.”

Član 3.

(Izmjena člana 239.)

Član 239. Krivičnog zakona mijenja se i glasi:

“(1) Službeno lice u instituciji Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, ili u kantonu, gradu ili opštini ili lokalnoj zajednici ili bilo kojem organu lokalne uprave i samouprave, ili odgovorno lice koje ne primijeni, ne provede, ne izvrši ili na drugi način ne poštuje konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, uključujući i odluku o privremenoj mjeri, konačnu i izvršnu odluku ili privremenu mjeru Suda Bosne i Hercegovine, Doma za ljudska prava Bosne i Hercegovine ili Evropskog suda za ljudska prava, ili koje spriječi odnosno na drugi način omete primjenu, provođenje ili izvršenje takve odluke,

kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.”

(2) Lice iz stava (1), kojem je direktno ili indirektno naređeno da se ponaša na način predviđen u stavu (1) ovog člana, a osjećalo se prinuđenim da izvrši takvo naređenje kako ne bi izgubilo sredstva za život ili ne bi bilo izloženo zlostavljanju na radnom mjestu, ali je obavijestilo nadređenog da bi se takvim radnjama moglo počiniti krivično djelo, može se blaže kazniti.

(3) Lice iz stava (1) kojem je direktno ili indirektno naređeno da se ponaša na način predviđen u stavu (1) ovog člana, ali koje je o takvoj situaciji obavijestilo nadležnog tužioca, oslobodiće se kazne.

(4) Za krivično djelo iz stava (1) ovog člana izreći će se mjera bezbjednosti zabrane vršenja dužnosti.

(5) U skladu s članovima 113. i 114. ovog zakona, osuda za krivična djela iz stava (1) ovog člana ima za pravnu posljedicu osude:

a) prestanak službene dužnosti i prestanak zaposlenja; b) oduzimanje odlikovanja; c) zabranu vršenja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava; i d) zabranu sticanja službene dužnosti u zakonodavnom, izvršnom, pravosudnom, upravnom ili bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz javnih sredstava.”

Član 4.

(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu 2. jula 2023. godine, objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Kancelarije visokog predstavnika te se odmah objavljuje u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“.

(BN)   Foto:Tanjug/V.Tripić

BONUS VIDEO:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

Zapratite nas i na Youtube