Naslovna Izdvajamo Izvještaj GRECO o BiH: Nema napretka u borbi protiv korupcije

Izvještaj GRECO o BiH: Nema napretka u borbi protiv korupcije

0

STRAZBUR, BANJALUKA – Bosna i Hercegovina je preduzela samo ograničene mjere ispunjavanja nesprovedenih preporuka koje se odnose na jačanje integriteta parlamenata i pravosudnih institucija u BiH, navedeno je u izvještaju Grupe zemalja protiv korupcije (GRECO) u okviru Savjeta Evrope.

U Izvještaju o sprečavanju korupcije među članovima parlamenta, sudijama i tužiocima u BiH, koji je objavljen danas, taksativno su navedene preporuke koje je ranije trebalo da budu ispunjene. Istovremeno, danas je objavljen i Izvještaj o implementaciji preporuka u pitanju transparentnosti i finansiranja političkih stranaka, ali i generalno u pitanju krivičnog progona korupcije.

Što se tiče preporuke broj jedan, u Izvještaju o sprečavanju korupcije među članovima parlamenta, koja se odnosi na poboljšanje transparentnosti parlamentarnog postupka, ona i dalje ostaje nesprovedena, a istaknuto je da je određen napredak ostvarila Narodna skupština (NS) RS.

Druga preporuka odnosi se na sprovođenja Kodeksa ponašanja za parlamentarce radi zaštite integriteta unutar zakonodavstva, koja takođe nije sprovedena.

„GRECO bilježi kako je Kodeks ponašanja u NS RS, na koji se pozivaju vlasti, usvojen 13. septembra 2017, ali da je od tada iniciran samo jedan postupak zbog njegovog kršenja“, naglašeno je.

Preporuka broj tri, za koju je takođe rečeno da nije sprovedena, odnosi se na usklađivanje propisa o sukobu interesa na prostoru cijele BiH. Podsjećamo da je pitanje sukoba interesa jedan od uslova za kandidaturu u EU.

Četvrta preporuka odnosi se na transparentnost objavljivanja finansijskih podataka nosilaca ovih funkcija, a konstatuje se da ni u ispunjavanju ove preporuke nema napretka.

„Budući da je novi Zakon o sukobu interesa sada neizvjestan, GRECO jedino može da sa žaljenjem konstatuje kako nije ostvaren opipljiv napredak kako bi se za članove parlamenta uvela obaveza izvještavanja o značajnim promjenama u imovini i nekretninama tokom njihovog zakonodavnog mandata, osiguralo njihovo objavljivanje i ostvario olakšan pristup finansijskim izvještajima“, naglašeno je u ovom izvještaju.

Peta preporuka se, kako su istakli, odnosi na transparentan sistem objavljivanja podataka o imovini nosilaca ovih funkcija.

„GRECO primjećuje kako nije bilo novina u razvoju situacije, odnosno nije bilo napretka nakon što je Nacrt zakona o sukobu interesa povučen iz parlamenta. U postojećim okolnostima GRECO ne može zadržati svoj prethodni zaključak o ovoj preporuci pa zaključuje da preporuka pet nije sprovedena“, naglašeno je.

Šesta preporuka se, kako je istaknuto, odnosi na sprovođenje sankcija u slučaju utvrđivanja sukoba interesa, međutim ni u ovoj oblasti nije zabilježen napredak jer bh. vlasti, kako je pojašnjeno, nisu dostavile bilo kakve informacije vezane za ovu preporuku.

U sedmoj preporuci su pozvani entitetski parlamenti i parlament Brčkog da takođe ispune ove preporuke, ali ni oni se, kako je objašnjeno, nisu odazvali.

Kada je riječ o preporukama koje se odnose na rad sudija i tužilaca, ni tu, kako je pojašnjeno, nema bitnog napretka. U preporuci broj sedam, koja se odnosi na odvajanje sudske i tužilačke komponente u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, radi se o sprečavanju akumulacije moći. Iako se upućivanje Nacrta zakona o VSTS ocjenjuje kao pozitivan napredak, konstatuje se da ni ova preporuka nije sprovedena. Ni ostale od ukupno 15 preporuka iz ove oblasti nisu sprovedene, a malo bolja je situacija kad je u pitanju dio o krivičnom gonjenju korupcije i o finansiranju političkih stranaka.

Naime, preporuka da se osigura da se u krivična djela obuhvate i slučajevi podmićivanja putem posrednika, kao i slučajevi u kojima korist nije namijenjena samom službeniku, već i trećoj strani, samo je djelimično usvojena.

Napretka nema ni kad je u pitanju usklađivanje postojeće kazne za djela podmićivanja i trgovine uticajem, a jedini napredak koji je ostvaren je usvajanje Krivičnog zakonika RS, gdje je, kako su naveli, usvojen dio onoga što je traženo. Primjera radi, u Krivičnom zakonu RS se sada tretira i davanje mita u korist treće osobe, što ranije nije bio slučaj.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i "X" nalogu.

Zapratite nas i na Youtube

BONUS VIDEO: