Naslovna BIH Milioni maraka od MMF-a još uvijek nisu raspoređeni

Milioni maraka od MMF-a još uvijek nisu raspoređeni

Guverner Centralne banke BiH dr. Senad Softić, saznaje Oslobođenje, uputio je 24. augusta dopis Ministarstvu finansija i trezora BiH te entitetskim ministarstvima finansija u kojem se, između ostalog, pojašnjava način raspodjele finansijske pomoći koju je BiH dobila od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), a koja je prevashodno namijenjena za sanaciju posljedica pandemije koronavirusa.

DOMAĆA VALUTA

Podsjetimo, MMF je 23. avgusta uplatio sredstva na račun CBBiH po osnovu alokacije specijalnih prava vučenja (SDR) u iznosu od 254.182.273 SDR. Centralna banka je za primljena sredstva odobrila odgovarajući iznos u domaćoj valuti od 602.540.349,06 KM na depozitni račun/podračune entiteta BiH za transakcije sa MMF-om u omjeru jedna trećina za RS i dvije trećine za FBiH u skladu sa važećim Memorandumom o razumijevanju, koji se tiče članstva BiH u MMF-u.

Međutim, da bi se realizovala raspodjela alokacije SDR-a, potrebno je da ministarstva finansija FBiH i RS, u skladu sa Memorandumom o razumijevanju koji je na snazi, dostave Centralnoj banci BiH listu ovlaštenih potpisnika i instrukcije za daljitransfer odobrenih sredstava na depozitnom računu/podračunima za transakcije sa MMF-om.

Savjetnik premijera FBiH Goran Miraščić kazao je u petak za N1 da je Ministarstvo finansija FBiH uputilo instrukciju Centralnoj banci i da očekuju da se sredstva raspodijele.

Hazim Rančić, zamjenik ministra finansija i trezora BiH, kaže za Oslobođenje da će se raspodjela novca vršiti na osnovu Memoranduma o razumijevanju, koji je zaključen 2016. godine.

– Ovaj put je riječ o pravnom poslu koji proizlazi iz članstva u MMF-u. U Memorandumu je navedeno da se raspodjela vrši u omjeru dvije trećine za FBiH, a jedna trećina za RS.

S obzirom na to da u Centralnu banku još nisu stigle instrukcije, upitali smo ga može li se desiti da zbog političkih nadmudrivanja novac još neko vrijeme stoji na računu.

– Već je ovih nekoliko dana blokada zato što izbjegavaju da dostave instrukciju kako bi Centralna banka postupila. I to je jedna vrsta blokade i na štetu je onih koji neće da dostave instrukcije kako bi dobili novac i kako bi ga rasporedili u oblasti koje su pogođene pandemijom. Da li je to zdravstvo, mala i srednja preduzeća i svi oni koji su pogođeni pandemijom, a znamo kako stoje entitetski, kantonalni, opštinski i gradski budžeti i da je ta pomoć dobrodošla i neophodna, napominje.

U MMF-u očekuju da će, kad novac bude raspoređen, entitetske vlade donijeti odluke i sredstva iskoristiti na najbolji način.

(Oslobođenje)