Naslovna Izdvajamo Odbrana Kajak terase porodice Radišić: Ilegalna gradnja je javni interes SNSD-a

Odbrana Kajak terase porodice Radišić: Ilegalna gradnja je javni interes SNSD-a

Srećko Radišić, sin vlasnika firme “Grand Trade”, kuma predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i presuđenog kriminalca Mile Radišića, velelepnu “Kajak terasu” izgradio je na javnoj, gradskoj površini! Sin Srećko Radišić ne plaća zakup javne površine! Time je direktno ugrozio javni interes! Sin Srećko požalio se Republičkoj upravi za inspekcijske poslove, jer je Grad Banjaluka odlučio da mu sruši nelegalni objekat. Prvi među republičkim inspektorima Milovan Krčo odmah je reagovao za račun porodice i odgodio rješenje, navodeći da javni interes uopšte nije ugrožen.

Nadležna gradska odjeljenja već su izdala lokacijske uslove za privođenje zemljišta trajnoj namjeni u skladu sa regulacionim planom, ali vršilac dužnosti direktora inspektorata Krčo, iza kojeg nezakonitim odlukama stoji i Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, tačnije ministarka Srebrenka Golić, sam je rastumačio Zakon o inspekcijama RS. Nevješto rastumačio i, rekli bi tužioci u pristojnim zemljama, hrabro potpisao zaključak kojim se otvoreno stavlja na stranu Radišića, a ne javnog interesa.

Vodeći računa o novčaniku porodice Radišić, koja je bahato zaposjela gradski prostor, prvo se pozvao na Srećkove riječi da bi “izvršenjem rješenja nastupila znatna materijalna šteta”, a potom ih i potvrdio u obrazloženju sopstvene nezakonite odluke. Takođe, Srećko se dosjetio da pokuša i da legalizuje sporni obejkat, ali mu niko od prijatelja iz vlasti nije rekao da je okasnio.

Krčo kaže:

“Odredbama člana 62. Zakona o inspekcijama RS propisano je da se na obrazložen prijedlog žalioca izjavljenog uz žalbu može dozvoliti da žalba odlaže izvršenje rješenja do donešenja odluke po istoj, ako žalilac (Srećko Radišić op.a.) učini vjerovatnim da bi izvršenjem rješenja nastupila znatna materijalna šteta koja se na drugi način ne može otkloniti, a odlaganje se ne protivi javnom interesu.”

Zakon je jasan za sve: “…a koja se ne protivi javnom interesu”, samo ne i za Krču, koji je previdio ili je morao da previdi, zažmirio ili je morao da zažmiri na činjenicu da se Srećko odavno usprotivio javnom interesu.

SREBRENKA PRIJE KRČE

Ministri i direktori nisu u fotelje smješteni da bi štitili javno dobro, već interese tajkuna. To je svakako, u više navrata, dokazala i ministarka Golić.

Još krajem aprila 2018. godine ushićeno je pozdravila bager koji je dovela gradska Urbanističko-građevinska inspekcija kako bi srušila nelegalno podignut objekat star – 30 godina, a onda se zabezeknuto pitala:

“Zar je moguće da vi izgradite objekat na zemljištu koje nije vaše vlasništvo, na zemljištu koje je vlasništvo lokalne zajednice iz Republike Srpske? Taj objekat (Klub 122 op.a.) je izgrađen na zemljištu u vlasništvu grada. Zar je moguće izgraditi taj objekat da niko nikad nije reagovao? Inspekcija mora da radi svoj posao. Znači, da obilazi teren, da utvrdi bespravne objekte, da se utvrdi na čijem zemljištu je objekat. Pa nema niko pravo na bilo čijem zemljištu, ukoliko on nije vlasnik, da gradi bilo što”.

Visokomoralno je poručila:

„Dali smo saglasnost za rušenje, ali se pitamo kako je neko mogao da gradi na tuđoj zemlji“.

Gradske prilike su se promijenile. Njen stranački kolega Igor Radojičić, koji je najčešće žmirio na oko 15.000 nelegalno izgrađenih objekata u Banjaluci, otišao je u političku istoriju grada. Srećku se posrećilo pa je, za vrijeme “spavanja” prošlog gradonačelnika, na gradskoj zemlji, nelegalno podigao velelepnu “Kajak terasu”. Gradska uprava sada je odlučila da je sruši pa je objekat zapečaćen 11. marta. Dan kasnije reagovala je i Golićeva.

U potpunosti je poništila prvostepeno rješenje i spis predmeta vratila gradskoj administraciji na ponovni postupak, s obzirom na to da je, kako je istakla, prilikom donošenja rješenja “došlo do više grubih povreda materijalnih propisa i procesnih zakona”.

Međutim, oglušila se o obiman spis Gradske uprave u kojem je dokazano da Srećko nema baš uvijek toliko sreće. Gradski inspektori su joj uzvratili:

“Izjava ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Golić je nedopustivo i grubo vrijeđanje postupajućeg inspektora, koji ovaj posao obavlja već dugi niz godina. Uvidom u spis Odjeljenja za prostorno uređenje, gdje se vodio postupak legalizacije, utvrdili smo i zapisnički konstatovali da je objekat građen nakon stupanja na snagu Zakona o legalizaciji. Ovo je vidljivo iz urbanističko-tehničkih uslova urađenih od strane CPK u novembru 2018. godine, a koji su se odnosili na izgradnju predmetnog objekta, odnosno na izgradnju. U navedenim urbanističko-tehničkim uslovima uložen je zapisnik o izvršenom uviđaju na licu mjesta od 6.11.2018. godine, u kojem je konstatovano da se na predmetnoj lokaciji nalazi zelena površina sa pomoćnim objektom. Takođe u urbanističko-tehničkim uslovima postoje fotografije predmetne lokacije sa kojih je takođe vidljivo da se tu nalazi zelena površina, te da radovi nisu započeti.”

Radišići su potom, u pozamašnom saopštenju, ponavljali mantru vlasti o “elementarnom neznanju”, a na tender za rušenje nijedna firma nije smjela da se prijavi.

Srebrenki Golić, još aktuelnoj ministarki, ovo nije bio prvi put da štiti tajkune. To znanje odlično je pokazala prilikom nelegalne gradnje “Delta planeta” utajivača poreza Miroslava Miškovića, o čemu je Žurnal opširno pisao.

zurnal.info