Naslovna Politika Odluka o zaduženju opštine Gacko nezakonita

Odluka o zaduženju opštine Gacko nezakonita

0

Vukota Govedarica, član Predsjedništva SDS, je podnio Ustavnom sudu RS inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke o kreditnom zaduženju opštine Gacko u kojoj se traži da se ova odluka proglasi neustavnom i nezakonitom i da se stavi van snage.

On navodi da odluka o kreditnom zaduženju, koju je donijela Skupština opštine Gacko,  ne zadovoljava zakonsku normu i okvir za donošenje jedne takve odluke.

„Odluka ne sadrži iznos glavnice zaduženja, niti je definisana kamatna stopa kao i ostali troškovi zaduženja. Takođe nije poznat rok dospijeća i uslovi otplate kredita. Predmetna odluka ne kaže konkretno o kakvoj vrsti i namjeni kredita se radi. Čak nema tačno definisan iznos glavnice kreditnog zaduženja, kao i ostalih elemenata koje zakon decidno propisuje da jedna takva odluka mora da sadrži“, pojašnjava Govedarica.

On ističe da u ovom slučaju u više navrata nije ispoštovan Zakon o zaduženju dugu i garancijama.

„Nije ispoštovan ni član 62 stav 4 kojim je propisano da obavještenje o sjednici skupštine lokalne samouprave na kojoj se razmatra zaduženje ili garancija lokalne zajednice mora biti objavljeno u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na teritoriji određene lokalne zajednice i da sve to mora biti objavljeno na njenoj zvaničnoj internet prezentaciji najmanje sedam dana prije donošenja odluke.

Кlub SNSD je odluku o kreditnom zaduženju uvrstio u dnevni red na samoj sjednici u vidu dopune dnevnog reda pa samim tim ona nije bila objavljena na način kako to zakon kaže“, kazao je Govedarica, dodajući da ova odluka ne sadrži ni elemente koji su propisani članom 62 stav 2 istog zakona.

On je najavio da će sledeće sedmice podnijeti urgenciju i tražiti od Ustavnog suda da ovaj predmet bude jedan od prioriteta kako bi do početka septembra imali odluku o strane ovog suda.

Govedarica kaže da je i Ministarstvu uprave i lokalne samouprave podnio zahtjev za nadzor nad zakonitošću odluke o kreditnom zaduženju opštine Gacko u  kojem se na osnovu člana 99 Zakona o lokalnoj samoupravi traži da Vlada RS obustavi izvršenje odluke o kreditnom zaduženju do konačne odluke Ustavnog suda RS.

(BN)