16.9 C
Banja Luka

Ostavka umjesto odgovornosti za loš rad u Šumama

Slaven Gojković, vd direktor JP Šume Srpske i funkcioner Socijalističke partije podnio je ostavku na tu funkciju iz zdravstvenih razloga. Mnogi se pitaju da li se to bježi sa broda koji tone jer su revizori dali negativno mišljenje za poslovanje ovog preduzeća.

Neopoziva ostavka Slavena Gojkovića je kovertirana i upućena Nadzornom odboru Šuma Srpske. Međutim, postavlja se pitanje da li je razlog tome to što javnost prvi put nakon pet godina ima uvid u rad Šuma i što su revizori našli brojne nepravilnosti.

Međutim,ono što je sporno je to što je revizorski izvještaj ovog preduzeća iz 2020.godine, što otvara dodatnu sumnju šta se desilo u prethodne 4 godine i zašto nema izvještaja za taj period.

U revizorskom izvještaju, između ostalog, piše da su  Šume Srpske prikazale dobit od oko 174 000 KM. Međutim, revizija je utvrdila da to nije tačno i da je taj rezultat precijenjen za čak 1,2 miliona KM. To znači da su, prema mišljenju revizora, Šume Srpske u 2020.poslovale negativno.

Sprovedene aktivnosti po osnovu prodaje značajnim dijelom nisu vršene u skladu sa Odlukom o načinu i uslovima prodaje šumskih drvnih sortimenata, koje se odnose na ispunjenje uslova kod potpisivanja ugovora, isporuke šumskih drvnih sortimenata, praćenja dinamike isporuke, rokova, naplate potraživanja i aktiviranja instrumenata obezbjeđenja plaćanja.

Shodno tome, na dan bilansa ostala su nenaplaćena potraživanja od 17,6 miliona KM, od kojih je značajan iznos nenaplativ, piše u revizorskom izvještaju.

Javna preduzeća čiji je osnivač Vlada i Republika Srpska godinama posluju negativno. I onda po istom receptu, od nadležnih stižu obećanja da će biti smijenjeni svi koji su odgovorni ali se i dalje tapka u mjestu jer do sad niko nije krivično odgovarao.

„Revizorski negativni izvještaji su predmeti Tužilaštva, svako ko se ogriješio neka odgovara a Vlada će preduzeti sve potrebne mjere“, kaže  Radovan Višković, premijer RS.

Koje su to mjere koje će Vlada preduzeti, niko nikad vidio nije, a da li će, ne zna se.

Možda je baš sad prava prilika da vidimo te mjere jer u revizorskom izvještaju o radu Šuma još piše da su uočeni problemi sa zaključivanjem ugovora o djelu sa zaposlenima, prekršen je i Zakon o javnim nabavkama, a ni popis imovine nije urađen po zakonu 2020.godine. Postavlja se pitanje zašto institucije nisu tada reagovale i sankcionisale odgovorne?

„Iako su revizori dužni i imaju tu mogućnost da po zakonu kada nađu nepravilnosti upute na druge nadležne institucije koje bi trebale da procesuiraju sve nepravilnosti, ovde nema volje da se postupa a nema ni stručnosti da se postupa budući da revizorski jesu kvalitetno urađeni ali institucije nadležne za postupanje nemaju dovoljno kapaciteta ni da razumiju ni da postupaju po tome što revizori pronađu“,kaže  Damjan Ožegović, Transparensy International BiH.

Na netransparetnost rada Šuma ali i na brojne nepravilnosti godinama upozoravaju i poslanici opozicije u Parlamentu Srpske. Očekuju da će nadležne institucije konačno da rade svoj posao.

„Godinama ljudi trpe razna uništenja u Šumama RS, višemilionske štete za koje niko nikad nije odgovarao. Na par lokaliteta imamo informacije da su stabla posječena gdje su gole sječe urađene niko i nije procesuiran. Nadamo se da će ovo biti okidač da se te stvari krenu dešavati i da odgovorni ne budu samo smijenjeni nego kada budu smijenjeni da i odgovaraju“, kaže Milan Savanović, poslanik Lista za pravdu i red u NSRS.

A da li će ostavka Slavena Gojkovića biti okidač za kažnjavanje svih odgovornih u ovom lancu ili samo potez kojim se javnosti mažu oči i skreće pažnja sa bitnih problema, otkriće nam, nadamo se, i ta Tužilaštva koja su nadležna za ove probleme, i da ovaj i slični izvještaji neće kupiti prašinu u tužilačkim ladicama.

Revizorski izvještaj o Šumama iz 2020. godine danas je  bio i na dnevnom redu NSRS:

(BN)

NAJNOVIJE VIJESTI:
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here