28.7 C
Banja Luka

Republika Srpska mijenja Zakon o radu kako bi Dodik mogao primati platu u kešu

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, premijer Radovan Višković, srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić i ostala lica kojima su zbog sankcija SAD banke ugasile račune ubuduće će platu moći da primaju „na ruke“, otkriva CAPITAL.

Vlada Republike Srpske rješenje za isplatu plata sankcionisanim funkcionerima pronašla je u dopunama Zakona o radu i uputila ih po hitnom postupku u parlamentarnu proceduru, a poslanici će se o njima izjašnjavati već na 13. posebnoj sjednici NSRS koja je zakazana za prekosutra.

Predloženim dopunama u postojeći Zakon o radu poslije člana 126. koji kaže da se „plate isplaćuju samo u novcu, na tekući račun radnika, osim ako zakonom nije drugačije određeno“ dodaje se novi član 126a.

Novi član glasi: “Izuzetno od člana 126. ovog zakona, u slučaju kada je radniku onemogućena isplata plate putem tekućeg računa koja nije zasnovana na pravosnažnoj sudskoj, upravnoj ili drugoj odluci nadležnog organa, poslodavac platu i druga lična primanja radnika isplaćuje u gotovom novcu“.

Iako je opravdano tražiti način da se sankcionisanim licima omogući da prime platu za svoj rad, prilično apsurdno djeluje to što Vlada RS nakon dugogodišnje borbe protiv „koverti“ sada praktično legalizuje isplatu plate na ovaj način.

Reci NE, ozakoni DA

Dodatni apsurd je što Poreska uprava RS koja je nedavno vodila kampanju pod nazivom „reci NE plati u koverti“ mora da bude obaviještena da se pojedinim licima plata isplaćuje u koverti.

„Poslodavac je dužan da prije isplate plate iz stava 1. ovog člana dostavi pismeno obavještenje Poreskoj upravi o načinu i razlogu isplate i podacima o radniku kojem se vrši isplata plate u gotovom novcu, a način isplate plate urediće se instruktivnim aktom ministarstva nadležnog za oblast finansija“, navodi se u predloženim dopunama Zakona u koje je CAPITAL imao uvid.

Pored ovog dodaje se i član koji se odnosi na kaznene odredbe, a koji je predložen sa ciljem da se onemoguće zloupotrebe i spriječe masovne isplate plate na ruke.

„Poslije člana 267. dodaje se novi član 267a. koji kaže da će se novčanom kaznom od 200.000 KM kazniti za prekršaj poslodavac koji isplati platu u gotovom novcu suprotno članu 126a. ovog zakona“, kažu dopune Zakona o radu.

Posljednja predložena dopuna kaže da „ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS“.

U obrazloženju predloženih dopuna kaže se da su usklađene sa zakonom o unutrašnjem platnom prometu, te je omogućena i isplata plate gotovim novcem uz propisane uslove.

Capital.ba

NAJNOVIJE VIJESTI:
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here