Naslovna Republika Srpska Revizori upozorili na nepravilnosti u Bolnici Zvornik

Revizori upozorili na nepravilnosti u Bolnici Zvornik

0

Još jedna zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj dobila je niz primjedbi revizora na svoj rad – od netransparentnog trošenja novca, pa do kršenja više zakona.

Riječ je o JZU Bolnica Zvornik na čijem čelu se nalazi Ivan Popović, a koja je od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dobila mišljenje sa rezervom.

U izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji za prošlu godinu revizori su, između ostalog, upozorili i na kršenje Zakona o platama. Pojasnili su da kod pet zaposlenih u bolnici platna grupa ili koeficijent nisu određeni prema složenosti poslova radnog mjesta na koji su raspoređeni, što nije u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva Republike Srpske.

– Takođe, u ugovorima o radu utvrđen je platni koeficijent zaposlenih sa navođenjem uvećanja plate kod radnih mjesta sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima ili je utvrđena bruto plata, a nije utvrđena platna grupa, podgrupa i platni razred – ističe se u izvještaju.

Dodaje se da jedan od zaposlenih ne ispunjava posebne uslove radnog mjesta, jer posjeduje srednju stručnu spremu, a uslov za navedeno radno mjesto je visoka stručna sprema.

– Sa jednim zaposlenim je zaključen ugovor o radu i isti je raspoređen na radno mjesto koje nije propisano Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta – navodi se u izvještaju.

Dodaje se da je Bolnica u prošloj godini zaključila ugovore o djelu sa 33 doktora raznih specijalnosti i to za poslove koji predstavljaju redovnu djelatnost i koji su sistematizovani.

Revizori su upozorili i da je obračun minulog rada za svaku navršenu godinu radnog staža vršen na osnovicu koju je činila osnovna plata sa uvećanjima po osnovu rada noću, rada u dane praznika, i druge dane kada se po zakonu ne radi, dežurstva, pripravnosti, što nije u skladu sa Zakonom o platama Republike Srpske.

Ni obračun plata i ostalih primanja zaposlenih u Bolnici nije u potpunosti obavljan u skladu sa istim Zakonom.

Revizori navode da je kod rukovodilaca osnovne organizacione jedinice, u periodu od januara do novembra 2022. godine, obračun plate obavljan na način da se na osnovnu platu (proizvod koeficijenta za visoko obrazovanje u petogodišnjem odnosno šestogodišnjem trajanju i cijene rada) obračuna uvećanje od 20 odsto, što nije u skladu sa Zakonom o platama, kojim je propisano da se obračun plate rukovodilaca osnovne organizacione jedinice obavlja tako da se uvećanje od 20 odsto obračuna na osnovicu koju čini prosječna plata zaposlenih sa visokom stručnom spremom organizacione jedinice kojom zaposleni sa posebnim ovlašćenjima rukovodi.

– Naknada za medicinsku pratnju prilikom medicinskog transporta pacijenata iz ustanove u ustanovu, isplaćivana je i vozačima čak i u slučajevima kada se ne prevoze bolesnici već i kod prevoza kovid testova i kiseonika, prevoz doktora na seminare i drugo – navodi se u izvještaju revizora.

Dodaje se da je u 2022. godini, na osnovu odluka direktora vršena isplata novčanih pomoći Sindikalnoj organizaciji i zaposlenima koje nisu planirane Finansijskim planom za tu godinu. Kao primjer se navodi da je Bolnica, povodom praznika, isplatila ukupno 21.600 KM jednokratne novčane pomoći svim zaposlenima na šta nije imala pravo.

– Takođe, direktor Bolnice donio je dvije odluke o odobrenju isplate novčane pomoći Sindikalnoj organizaciji Bolnice za omogućavanje odlaska radnicima na Medicinijadu (9.000 КM) i za organizaciju svečane večere povodom završetka poslovne 2022. godine (13.185 КM). Donošenje odluka o trošenju sredstava koje nije planirano Finansijskim planom za 2022. godinu, nije u skladu sa Statutom JZU Bolnice Zvornik – upozorili su revizori.

Istakli su da je Bolnica Zvornik u prošloj godini angažovala 23 izvršioca po ugovorima na određeno vrijeme. Radni odnos na određeno vrijeme trajao im je duže od dvije godine (kod dva zaposlena preko četiri godine, kod devet zaposlenih preko tri godine i kod 12 zaposlenih radni odnos na određeno vrijeme je trajao preko dvije godine), što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Primjedbi revizora bilo je i na javne nabavke, ali i na troškove korištenja mobilnih telefona.

Podsjećamo, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS do sada je objavila izvještaje za više javnih zdravstvenih ustanovau Srpskoj za prošlu godinu. Većina njih dobila je ili negativno mišljenje ili mišljenje sa rezervom.

(Srpskainfo)   Foto:JZU Zvornik

BONUS VIDEO:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

Zapratite nas i na Youtube