Naslovna Najnovije Šta je „Doktrina Gerasimova“ koje se Zapad toliko plaši

Šta je „Doktrina Gerasimova“ koje se Zapad toliko plaši

0

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov, koji je u srijedu imenovan za komandanta združenih snaga u okviru ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, privlači pažnju inostranih vojnih eksperata, medija ga nazivaju i najuticajnijim oficirom u Rusiji.

Upravo Valerija Gerasimova danas na Zapadu zovu glavnim ideologom „hibridnog rata“. Njegovi radovi se prevode i o njima se raspravlja, a njegove izjave i dejstva se pažljivo prate.

Gerasimov se u centru pažlje inostranih vojnih analitičara i medija našao ne samo nakon imenovanja na dužnost načelnika Generalštaba Oružanih snaga Rusije 2012. godine, nego i kasnije, u februaru 2013. godine, poslije objavljivanja njegovog članka „Vrijednost nauke u predviđanju“ u listu „Vojno-industrijski kurir“.

„U 21. veku može se pratiti trend brisanja razlika između stanja rata i mira. Ratovi se više ne objavljuju, a kada počnu, ne vode se na uobičajeni način. Iskustvo vojnih sukoba, uključujući one koji su povezani s takozvanim ‘obojenim revolucijama’ u Sjevernoj Africi i na Bliskom istoku, potvrđuje da stabilna država za nekoliko mjeseci, pa i dana, može da se pretvori u zonu žestoke oružane borbe, da postane žrtva strane intervencije, da zapadne u haos, humanitarnu katastrofu i građanski rat“, upozorio je Gerasimov u tom članku.

Lekcije „arapskog proljeća“

Gerasimov u članku ukazuje na to da je najlakše reći da događaji koji su se odvijali tokom „arapskog proleća“ nisu rat, ali da su možda, naprotiv, upravo ti događaji – tipični rat 21. vijeka, jer se po broju žrtava i količini razaranja, katastrofalnim socijalnim, ekonomskim i političkim posljedicama takvi sukobi novog tipa mogu uporediti s posljedicama klasičnog rata.

„I sama ‘pravila ratovanja’ suštinski su se promijenila. Porasla je uloga nevojnih načina za postizanje političkih i strateških ciljeva, koji su u nizu slučajeva po svojoj efikasnosti znatno prevazišli snagu oružja“, ističe ruski general.

On ukazuje na to da su metode koje se koriste zasnovane prevashodno na širokoj upotrebi političkih, ekonomskih, informacionih, humanitarnih i drugih nevojnih mjera, koje se realizuju korišćenjem protestnog potencijala stanovništva.

„Sve to dopunjavaju vojne mjere prikrivenog karaktera, uključujući realizaciju informacione borbe i dejstva snaga za specijalne operacije. Otvorena upotreba sile, često u vidu mirotvoračke djelatnosti i riješavanja krize, koristi se tek u određenoj fazi, uglavnom radi postizanja konačnog uspjeha u sukobu“, naglašava Gerasimov.
On ističe da upravo iz svega toga proističu logična pitanja: Šta je to savremeni rat, za šta treba da se priprema armija, čime treba da bude naoružana?

Tek odgovorom na ta pitanja, kako navodi Gerasimov, mogu se odrediti pravci razvoja Oružanih snaga Rusije u dugoročnoj perspektivi.

„U ovom trenutku, istovremeno s tradicionalnim, koriste se i nestandardni pristupi. Povećava se uloga mobilnih, mješovitih grupacija vojske koje deluju u jedinstvenom obavještajno-informacionom prostoru koristeći nove mogućnosti sistema upravljanja i zaštite. Vojna dejstva postaju dinamičnija, aktivnija i daju bolje rezultate. Nestaju taktičke i operativne pauze, koje bi protivnik mogao da iskoristi. Nove informacione tehnologije su omogućile da se znatno smanji prostorni, vremenski i informacioni jaz između vojske i organa uprave. Frontalni sukobi velikih grupacija vojske na strateškom i operativnom nivou postepeno odlaze u prošlost. Distancioni, beskontaktni uticaj na protivnika postaje glavni način postizanja borbenih ciljeva i operacija. Uništavanje njegovih objekata ostvaruje se na čitavoj teritoriji. Brišu se razlike između strateškog, operativnog i taktičkog nivoa, ofanzivnih i odbrambenih dejstava. Upotreba visokopreciznog oružja postaje masovna. U vojne operacije se uvode naoružanje zasnovano na novim fizičkim principima i robotizovani sistemi“, navodi Gerasimov.

Prema njegovim riječima, široku primjenu imaju asimetrična dejstva koja omogućavaju da se poništi prednost protivnika u oružanoj borbi.

„U njih spadaju korišćenje snaga za specijalne operacije i unutrašnja opozicija za stvaranje stalno aktivnog fronta na cijeloj teritoriji suprotstavljene države, kao i informacioni uticaj, forme i načini koji se stalno usavršavaju“, ukazuje general i dodaje da se sve te promjene odražavaju na doktrine vodećih zemalja, koje ih isprobavaju u vojnim sukobima.

Gerasimov podsjeća da su već 1991. godine Oružane snage SAD tokom „Pustinjske oluje“ u Iraku u praksi realizovale koncepcije „Globalni domet – globalna moć“ i „Vazdušno-kopnena operacija“, a da su se u operaciji „Sloboda Iraku“ 2003. godine vojna dejstva vodila u skladu s takozvanom „Jedinstvenom perspektivom 2020“.

„U ovom trenutku razrađene su koncepcije ‘Globalnog napada’ i ‘Globalne protivraketne odbrane’, koje podrazumjevaju da se u roku od nekoliko sati unište objekti i vojska protivnika praktično na bilo kojoj tački zemaljske kugle, a da pritom bude garantovano da neće biti dopuštena neprihvatljiva šteta od uzvratnog napada protivnika“, navodi general.

On podsjeća na to da se SAD čak oživljavaju odredbe doktrine globalno integrisanih operacija, usmjerene na hitno stvaranje visokomobilnih mješovitih vojnih grupacija.

„U poslednjim sukobima pojavili su se novi načini vođenja vojnih dejstava, koje je nemoguće posmatrati isključivo kao vojne. Primjer za to je operacija u Libiji, u kojoj je uspostavljena zona zabrane letova, upotrebljena je morska blokada, široko su korišćene privatne vojne kompanije koje su blisko sarađivale s oružanim formacijama opozicije“, upozorava general.

On dodaje, da su znanja o asimetričnim formama i pristupima površna, te da u vezi s tim raste uloga vojne nauke, koja mora da stvori cjelovitu teoriju takvih dejstava.

Zadaci vojne nauke

„Razmatrajući nove forme i načine oružane borbe, ne smjemo da zaboravimo na naše iskustvo. To su korišćenje partizanskih odreda tokom Velikog otadžbinskog rata i borba protiv nelegalnih formacija u Avganistanu i na Sjevernom Kavkazu. Želim da naglasim da su tokom avganistanskog rata nastale specifične forme i načini vođenja vojnih dejstava. U njihovoj osnovi su iznenadnost, visok tempo kretanja, vješta upotreba taktičkih vazdušnih desanta i zaobilaznih odreda, što je omogućavalo da se na vrijeme shvate ideje protivnika i da mu se nanese osjetna šteta“, ističe Valerij Gerasimov.

Još jedan faktor koji utiče na promjenu sadržaja savremenih vidova oružane borbe, prema njegovim riječima, jesu primjena savremenih robotičkih kompleksa vojne namjene i istraživanja u oblasti vještačke inteligencije.

„Kao dopuna bespilotnim letjelicama sutra će bojno polje biti ispunjeno hodajućim, puzećim, skačućim i letećim robotima. U bliskoj budućnosti moguće je stvaranje potpuno robotizovanih formacija koje mogu samostalno da se bore“, navodi Gerasimov.

General postavlja pitanja: kako ratovati u takvim uslovima, kakvi treba da budu forme i načini djelovanja protiv robotizovanog protivnika, kakvi su roboti potrebni i kako ih koristiti.

„Najvažniji blok problema koji zahtijeva stalnu pažnju povezan je s usavršavanjem formi i načina upotrebe grupnih snaga. Neophodno je ponovo osmisliti sadržaj strateških dejstava Oružanih snaga Ruske Federacije.

Već sada se javljaju pitanja: postoji li potreba za takvom količinom strateških operacija, koliko njih nam je potrebno u budućnosti i u kakvoj formi? Za sada odgovora nema“, konstatuje Gerasimov.

Prema njegovim riječima, informaciona borba otvara široke asimetrične mogućnosti za smanjivanje borbenog potencijala protivnika.

„U Sjevernoj Africi smo bili svjedoci realizacije tehnologija uticaja na državne strukture i stanovništvo uz pomoć društvenih mreža. Neophodno je usavršavati dejstva u informacionom prostoru, uključujući zaštitu sopstvenih objekata. Operacija primoravanja Gruzije na mir je ispoljila odsustvo jedinstvenih pristupa u primjeni formacija Oružanih snaga izvan granica Ruske Federacije. Napad u septembru 2012. godine na američki konzulat u libijskom gradu Bengaziju, aktivacija piratskih dejstava, zadržavanje talaca u Alžiru potvrđuju značaj stvaranja sistema oružane zaštite interesa države izvan njenih granica“, naglašava Gerasimov.
On dodaje da, bez obzira na to što su dopune federalnog zakona „O odbrani“, koje omogućavaju da se operativno iskoriste formacije Oružanih snaga Rusije izvan njenih granica unijete još 2009. godine, forme i načini njihovog djelovanja nisu utvrđeni.

General navodi da je jedna od formi upotrebe formacija Oružanih snaga Rusije u inostranstvu mirovna operacija, koja pored tradicionalnih načina delovanja vojske, može da sadrži i specifične: specijalne, humanitarne, spasilačke, evakuacione, sanitarne i druge.

„Složeni i višeplanski zadaci mirovnih misija, koje će, verovatno, morati da riješava redovna vojska, podrazumjevaju stvaranje principijelno drugačijeg sistema njene obuke. Zadatak mirovnih snaga je u tome da se sukobljene strane razdvoje, da se zaštite i spasu civili, da se doprinese smanjenju neprijateljskog potencijala i da se uspostavi miran život. Sve to zahtijeva naučnu obradu“, smatra Gerasimov.

Kontrola teritorija

Posebnu aktuelnost u savremenim sukobima, kako ističe general, ima zaštita stanovništva, objekata i komunikacija od delovanja snaga za specijalne operacije protivnika u uslovima njihove povećane primene, a rešavanje tog zadatka podrazumeva organizovanje i uvođenje teritorijalne odbrane.

„Do 2008. godine, kada je brojnost armije u ratnom periodu bila veća od 4,5 miliona, te zadatke su riješavale isključivo Oružane snage. Uslovi su se, međutim, promijenili. Sada borba protiv diverziono-obaveštajnih i terorističkih snaga može da se organizuje samo kompletnom upotrebom svih bezbjednosnih struktura države“, navodi Gerasimov i dodaje da je Generalštab Oružanih snaga Rusije taj posao već počeo.

On se, prema rečima Gerasimova, zasniva na preciziranju načina organizovanja teritorijalne odbrane, koji su našli odraz u izmjenama unetim u federalni zakon „O odbrani“.

„Iskustvo vođenja vojnih dejstava u Avganistanu i Iraku pokazalo je da je neophodno razraditi zajedno s naučnim strukturama drugih ministarstava i resora Ruske Federacije ulogu i stepen učešća Oružanih snaga u rešavanju postkonfliktnih kriza, izraditi spisak zadataka, načina delovanja vojske, utvrđivanja granica primene vojne sile“, navodi general.

Važno pitanje, kako ističe, jeste razvoj naučno-metodoškog aparata podrške usvajanju odluka imajući u vidu raznovrsni karakter vojnih grupacija.

„Neophodno je istražiti integralne mogućnosti koje sadrže potencijal svih jedinica i snaga koje ulaze u njihov sastav. Problem je u tome što postojeći modeli operacija i borbenih dejstava ne omogućavaju da se to učini. Potrebni su novi modeli“, naglašava ruski general i dodaje da promene karaktera vojnih sukoba, razvoj sredstava oružane borbe, formi i načina njihove upotrebe uslovljavaju nove zahteve za sisteme svestrane zaštite.

BONUS VIDEO:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i Twitter nalogu.

Zapratite nas i na Youtube