20.7 C
Banja Luka

Sve odredbe tehničkih izmjena Izbornog zakona koje je nametnuo Šmit stupile na snagu

Svi amandmani na Izborni zakon BiH koje je nametnuo Kristijan Šmit, kojeg institucije Republike Srpske ne priznaju za visokog predstavnika, 26. marta ove godine, a koji su se odnosili na uvođenje novih tehnologija u izborni proces i davanja većih ovlašćenja Centralnoj izbornoj komisiji BiH, stupili su na snagu.

U odluci je naznačeno da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na službenoj internetskoj stranici Kancelarije visokog predstavnika, ili prvog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, koji god od tih dana nastupi ranije.

„Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH, koji čini sastavni dio ove Odluke, stupa na snagu na način predviđen članom 114. navedenog zakona, na privremenoj osnovi, sve dok ga Parlamentarna skupština BiH ne usvoji u istom obliku, ili dok ga Parlamentarna skupština BiH ne usvoji uz izmjene i dopune“, navedeno je u odluci.

Izuzetno od ovih odredbi Šmit je odredio da članovi 76. do 81., članovi 84. do 105. i članovi 111. i 112. zakona će stupiti na snagu 19. aprila 2024. godine, pod uslovom da Parlamentarna skupština BiH ne usvoji izmjene i dopune Izbornog zakona BiH koje se odnose na pitanja iz ovog dijela prije tog datuma.

(Klix) Foto: Arhiv

NAJNOVIJE VIJESTI:
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here