Naslovna Izdvajamo TRAŽIO DODIK Visoki predstavnik „nestao“ iz Prijedloga zakona o imunitetu Srpske, ali...

TRAŽIO DODIK Visoki predstavnik „nestao“ iz Prijedloga zakona o imunitetu Srpske, ali zato funkcioneri imaju zaštitu i nakon isteka mandata

0
Iz Prijedloga zakona o imunitetu Republike Srpske „nestao“ je visoki predstavnik.

Naime, u Nacrtu je postojao član koji je govotio da funkcioneri „i druga lica koja vrše javna ovlašćenja, te sudije i javni tužioci, a protiv kojih se pokrene krivični ili parnični postupak kao posljedica nepoštovanja odluka visokog predstavnika, imaju imunitet“.

Međutim, taj član je izbačen u Prijedlogu zakona koji je na dnevnom redu sutrašnje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

U izvještaju sa javne rasprave, ministar pravde RS Miloš Bukejlović navodi da je eksplicitno pominjanje visokog predstavnika izbačeno na insistiranje predsjednika Republike.

Iznesene primjedbe Dodika odnose se na sledeće:

U zakonu ne bi trebalo izričito pominjati visokog predstavnika po bilo kom osnovu iz razloga što je institucija visokog predstavnika privremenog karaktera i samim tim njeno definisanje ne treba imati mjesta u ovom zakonu;

– Zakon o imunitetu trebao bi biti u skladu sa pravnim standardima zemalja EU da bismo kao Republika Srpska pokazali koliko nam je stalo da usvojimo najsavremenije pravne standarde u ovoj oblasti i

– Zakon o imunitetu Republike Srpske izuzetno je važan i treba ga smatrati aktom iznad dnevne politike jer je njegova uloga da zaštiti legalne predstavnike Republike Srpske od krivičnog i drugog progona u vezi sa obavljanjem njihovih dužnosti na osnovu Ustava i zakona Republike Srpske.

Najveći broj primjedbi iznesenih na sjednici Narodne skupštine, javnoj raspravi i dopisima dostavljenim Minstarstvu pravde odnosili su se upravo na član 8, tj. da li potrebna retroaktivna primjena ovog zakona, na koji način definisati funkciju visokog predstavnika i na kraju da li potrebno eksplicitno navoditi da lica iz člana 8. imaju imunitet u odnosu na odluke visokog predstavnika.

-Uzimajući u obzir sve primjedbe, sugestije i prijedloge konstatovano je da se član 8. briše iz nacrta zakona – piše u obrazloženju.

Imunitet i po isteku mandata

Zakon predviđa da poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i delegati u Vijeću naroda neće biti krivično ili građanski odgovorni za  izraženo mišljenje, davanje glasa ili bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti u Narodnoj skupštini i Vijeću naroda za vrijeme trajanja mandata i nakon prestanka mandata.

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i članovi Vlade Republike Srpske  neće biti krivično ili građanski odgovorni za postupke izvršene u okviru njihovih dužnosti za vrijeme trajanja mandata i nakon prestanka mandata.

U Nacrtu zakona nije postojao dio teksta “i nakon prestanka mandata”.

-Pod postupcima izvršenim u okviru dužnosti podrazumijevaju se postupci koji proističu iz dužnosti koju lice obavlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske ili Vijeću naroda Republike Srpske i koju lice obavlja na funkciji predsjednika ili potpredsjednika Republike Srpske ili člana Vlade Republike Srpske – navodi se u Prijedlogu zakona o imunitetu.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i "X" nalogu.

Zapratite nas i na Youtube

BONUS VIDEO: