Naslovna Izdvajamo UKC RS za računare i monitore daje pola miliona maraka

UKC RS za računare i monitore daje pola miliona maraka

Univerzitetski klinički centar Republike Srpske raspisao je tender vrijedan skoro pola miliona maraka za nabavku računarske opreme.

Konkretno, UKC RS planira nabaviti 200 komada dvije različite vrste računara, kao i 203 monitora različitih vrsta.

Takođe im je neophodna i usluga instalacije novih destkop računara u postojeće domensko okruženje sa uključenim svim radnjama koje podrazumijevaju instalaciju operativnog sistema, uključivanje korisničkih naloga u domen, pripajanje računara u domensko okruženje, dodjeljivanje prava i pristupa, kao i instalacija pratećih softvera i hardvera.

Od ponuđača, po pitanju ekonomske i finansijske sposobnosti traže da ima pozitivan poslovni usrezultat u protekle tri godine, te naglašavaju da će negativan finansijski rezultat biti razlog za diskvalifikaciju ponuđača.

U pogledu tehničke sposobnosti onaj ko se želi prijaviti za tu nabavku moraće dokazati da je u posljednje tri godine realizovao minimalno jedan ugovor u vrijednosti koja nije manja od 350.000 maraka bez PDV-a, a koji je za predmet imao nabavku računarske opreme.

Ponuđač mora imati na raspolaganju i minimalno dvije osobe koje posjeduju sertifikat koji garantuje da osoba posjeduje znanje u dizajniranju, kreiranju i upravljanju rješenjima koja rade na MS serverskoj platformi.

Takođe, na raspolaganju mu moraju biti i najmanje dvije osobe koje imaju sertifikat koji garantuje znanje u konfigurisanju, implementaciji rješavanja problema i otkanjanju grešaka iz domena tehnologije aktivnog direktorija, kao i najmanje jednu osobu koja ima sertifikat za uspostavljanje sistema upravljanja IT uslugama i procesima unutar organizacija.

Neophodno je da ponuđač ima i Međunarodno priznate sertifikate ISO 9001, ISO27001, te ISO18295.

Osim svega navedenog potrebno je da posjeduje „Service Desk“ za prijavu i evidenciju nepravilnosti u radu opreme, a ovaj treba da bude dostupan 24 sata, sedam dana u nedjelji i to putem telefona, e-maila i SMS poruka.

Potrebno je da obezbijedi i besplatan telefonski broj za prijavu nepravilnosti u radu opreme u toku garantnog roka.

(Capital)