Naslovna Izdvajamo Upravni inspektor potvrdio ispravnost rješenja Komunalne policije o rušenju „Kajak terase“

Upravni inspektor potvrdio ispravnost rješenja Komunalne policije o rušenju „Kajak terase“

0

Glavni upravni inspektor nije utvrdio povrede propisa iz nadležnosti upravne inspekcije tokom nadzora u Odjeljenju komunalne policije, a koji je obavio 12. novembra po zahtjevu investitora ugostiteljskog objekta „Kajak terasa“.

Naime, tokom ove kontrole, a na osnovu predočene dokumentacije utvrđeno je da je komunalni policajac 28. oktobra donio rješenje kojem je investitoru privremenog dijela objekta u kojem se nalazi ugostiteljski objekat „Kajak terasa“ naloženo da u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja isti ukloni sa dijela javne površine, jer je objekat nelegalno sagrađen na gradskom zemljištu. Predmetnim rješenjem data je pouka o pravnom lijeku – da je protiv rješenja dopuštena žalba gradonačelniku u roku od osam dana od dana dostavljanja ovog rješenja.

Na predmetno rješenje komunalne policije, investitor je izjavio žalbu gradonačelniku, a od Upravne inspekcije u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave RS zatražio je inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o opštem upravnom postupku, a u vezi sa Zakonom o komunalnoj policiji.

U zahtjevu za vršenje inspekcijskog nadzora, između ostalog, investitor je naveo da je rješenje Komunalne policije od 28. oktobra 2021. godine “nepravilno i nezakonito i da komunalni policajac nije ovlašćen da nalaže rušenje objekata”.

Međutim, kontrolom u Odjeljenju za komunalnu policiju, koja je uslijedila 12. novembra – glavni republički upravni inspektor nije utvrdio povrede propisa iz nadležnosti upravne inspekcije, te kako navode u Zapisniku – nije bilo ni osnova za nalaganje mjera iz nadležnosti ove inspekcije.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i "X" nalogu.

Zapratite nas i na Youtube

BONUS VIDEO: