23.7 C
Banja Luka

Utvrđeno pet spornih diploma zaposlenih u Gradskoj upravi

Radi se o diplomama Tehničke, Ekonomske i Škole učenika u privredi u Banjoj Luci, a o ovim saznanjima obaviješten je Inspektorat Republike Srpske, koji je predmete proslijedio na dalje postupanje u Centar javne bezbjednosti Banja Luka, Cektor kriminalističke policije MUP Republike Srpske.

Grad Banja Luka je proteklih mjeseci intenzivno radio na provjerama diploma zaposlenih i to na način da su diplome provjeravane u ustanovama koje su izdale diplomu.

Dosadašnjim provjerama diploma zaposlenih u Gradskoj upravi,  potvrđeno je da se diplome pet zaposlenih ne vode u službenim evidencijama škola u kojima su izdate, odnosno da lica koja su diplome priložila kod zapošljavanja u Gradskoj upravi nisu završila obrazovanje u ovim školama.

Radi se o diplomama Tehničke, Ekonomske i Škole učenika u privredi u Banjoj Luci, a o ovim saznanjima obaviješten je Inspektorat Republike Srpske, koji je predmete proslijedio na dalje postupanje u Centar javne bezbjednosti Banja Luka, Cektor kriminalističke policije MUP Republike Srpske.

– Kod sporne diplome Ekonomske škole, pored činjenice da se pomenuto lice ne vodi u školskoj evidenciji, na diplomi je uočen čitav niz tehničkih nedostataka, jer je na priloženoj diplomi upisan pogrešan naziv struke, pogrešno ime direktora i njegov potpis, a pečat na diplomi nije istovjetan pečatu koji se koristio u školi u periodu kada je diploma navodno izdata – rekao je šef Kabineta gradonačelnika Vladimir Grujić.

Članom 86. Zakona o državnim službenicima i namještenicima Republike Srpske definisano je da državnom službeniku radni odnos prestaje, između ostalog, „ako je prilikom zasnivanja radnog odnosa prećutao ili dao netačne podatke koji su bili od značaja za zasnivanje radnog odnosa“, tako da će u narednom periodu protiv ovih radnika biti sprovedene sve zakonske procedure.

Objašnjava da su, kada je riječ o diplomama visoke stručne spreme, do sada provjerene diplome većine privatnih visoko-školskih ustanova iz BiH, od kojih su dobijene potvrde da su stečene po zakonu, dok će diplome stečene na državnim univerzitetima, zbog specifičnih procedura, biti predmet provjere u narednom periodu.

– Veliki problem kod provjere diploma predstavljaju diplome koje su izdale obrazovne instituacije koje su prestale sa radom, zbog čega se diplome moraju provjeravati u Arhivu RS, kao i diplome izdate u zemljama regiona. Do sada su provjerene diplome 45 srednjih škola i 13 privatnih fakulteta, a od pojedinih još očekujemo odgovor. Preostaje da se provjeri 297 diploma državnih fakulteta – istakao je Grujić.

Članom 347. Krivičnog zakona Republike Srpske, za krivično djelo izrade i upotrebe lažne javne isprave, zaprijećene su kazne do 5 godina zatvora.

Podsjećamo, poboljšanje transparentnosti administracije je jedna od prioritetnih oblasti u radu nove gradske administracije, a u kojoj su za godinu dana ostvareni značajni rezultati.

Odmah nakon preuzimanja dužnosti, gradonačelnik Draško Stanivuković donio je odluku da se na zvaničnoj internet stranici Grada objave imena zaposlenih u Gradskoj upravi sa podacima iz njihovih diploma.

Ovi podaci su samo nakon sedam dana mandata i objelodanjeni, simbolično dan pred Novu godinu, kao uvod u novi početak i u novu i bolju godinu. Ova svojevrsna lična karta Gradske uprave, prva je takva koju je jedna uprava ili ustanova objavila javno.

Nakon objave imena i prezimena svih zaposlenih u Gradskoj upravi, na sajtu Grada objavljena su i imena zaposlenih u gradskim ustanovama, preduzećima i institucijama sa podacima iz njihovih diploma.

(BN)

NAJNOVIJE VIJESTI:
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here