Naslovna Politika Vlada Republike Srpske podržala prijedlog o neprimjenjivanju Inzkove odluke

Vlada Republike Srpske podržala prijedlog o neprimjenjivanju Inzkove odluke

Zgrada Vlade

Vlada Srpske je na danas održanoj sjednici utvrdila Mišljenje na Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, po hitnom postupku.

„Vlada Republike Srpske smatra da je Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, usaglašen sa Ustavom, pravnim sistemom Republike Srpske i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske, te da se isti može uputiti u dalju procedure“, navodi se u saopćenju Biroa za odnose sa javnošću Vlade RS-a.

U saopštenju se navodi da je Vlada Republike Srpske danas tvrdila i Mišljenje na Prijedlog zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, po hitnom postupku.

„Vlada Republike Srpske smatra da je Prijedlog zakona o neprimjenjivanju Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, usaglašen sa Ustavom, pravnim sistemom Republike Srpske i Pravilima za izradu zakona i drugih propisa RS-a, te da se isti može uputiti u dalju procedure“, istaknuto je u saopćenju.

Podsjetimo, u petak će biti održana sjednica Narodne skupštine RS-a, iza zatvorenih vrata i daleko od očiju javnosti, na kojoj je planirano usvajanje ovih zakonskih rješenja.

Zakon o dopuni Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji su lideri parlamentarnih stranaka u RS-u dogovorili na sastanku u ponedjeljak glasi:

  • Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
  • Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
  • Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kaznit će se kaznom zatvora od dvije do deset godina.
  • Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do 15 godina.

Izmjene Zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike definisala je radna grupa NSRS-a te ih uputila Vladi na davanje mišljenja. Ovi akti će se sutra naći na sjednici NSRS-a.