Naslovna Društvo Banjalučanin Slavko Mihajlović tvrdi da je žrtva prevare

Banjalučanin Slavko Mihajlović tvrdi da je žrtva prevare

Banjalučanin Slavko Mihajlović tvrdi da je bio žrtva beskrupulozne prevare, jer mu nije isplaćen očekivani iznos za nematerijalnu štetu i pretrpljenu duševnu bol zbog neosnovanog pritvora u kojem je proveo dvije godine zbog ubistva za koje je u međuvremenu pravosnažno oslobođen.

Pokazujući obimnu dokumentaciju, ogorčeni Mihajlović navodi da je iznos od gotovo milion maraka, koji mu je trebao biti isplaćen, otišao u džepove drugih osoba.

Podsjeća da mu je ovaj iznos, u koji su uračunate i zatezne kamate, trebao biti isplaćen zbog pretrpljene duševne boli, gubitka radne sposobnosti, te izgubljene zarade u piceriji koju je morao zatvoriti zbog lošeg poslovanja nakon hapšenja i sudskog procesa.

Dvije godine u pritvoru

Dodaje da su vještaci u dva odvojena navrata utvrdili da mu je zbog nezakonitog boravka u pritvoru trebao biti isplaćen iznos od 499.000 maraka sa zateznim kamatama.

– Kada sam u junu 2005. godine pravosnažno oslobođen optužnice za ubistvo, a zbog čega sam u pritvoru proveo dvije godine, što mi je na kraju uništilo život, kao i moju porodicu, odlučio sam da podnesem tužbu protiv Republike Srpske – ispričao je Mihajlović, nekada poznati banjalučki ugostitelj.

U početku su mu, kako navodi za Srpskainfo, iz Pravobranilaštva RS ponudili nagodbu na 250.000 maraka koju je trebao primati u više rata, ali je Mihajlović to odbio, jer se rukovodio nalazom vještaka.

FOTO: NIKOLA MORAČA/RAS SRBIJA

Oni su u ekonomskoj ekspertizi taksativno naveli da je Mihajloviću zbog neosnovanog pritvora ozbiljno narušeno zdravlje, te da je izgubio unosan posao, pa su ukupnu nematerijalnu i materijalnu štetu procijenili na 499.000 maraka.

Odbijena nagodba

Odbivši nagodbu s Pravobranilaštvom RS, Mihajlović se upustio u sudski proces, nakon kojeg mu je po pravosnažnoj presudi Okružnog suda u Banjaluci, donesenoj 11. februara 2011. godine, isplaćeno tek oko 54.000 maraka sa zateznim kamatama. Sud je ukinuo dio presude kojom je Mihajloviću trebao biti isplaćen iznos od 449.526 maraka zbog izmakle dobiti.

Mihajlović se nakon svega obratio Ministarstvu pravde RS, koje mu je odgovorilo da mu je isplaćen iznos od 139.000 maraka, pa je ovaj Banjalučanin ostao u šoku smatrajući da je njegov novac otišao drugima u džepove. Podnio je krivičnu prijavu, koja je u međuvremenu odbačena.

Mihajlović svoje sumnje crpi iz dva različita dokumenta. Iz prvog se jasno vidi broj sudskog predmeta prema kojem je njemu isplaćeno 54.000 maraka, ali se u drugom dokumentu, prema kojem je takođe Slavku Mihajloviću isplaćeno 139.000 maraka, ne vidi broj sudskog predmeta.

Hronologija

Kako bi provjerili navode Mihajlovića obratili smo se Ministarstvu pravde RS, a iz njihovog odgovora vidi se, između ostalog, da su iznosi za nematerijalnu štetu isplaćeni različitim osobama koje imaju isto ime i prezime. Jedna je Banjalučanin Mihajlović i naš sagovornik, a druga je Slavko Mihajlović iz Zvornika.

FOTO: NIKOLA MORAČA/RAS SRBIJA

Iz Ministarstva su objasnili hronologiju slučaja Slavka Mihajlovića iz Banjaluke prema kojoj je sagovornik Srpskainfo u februaru 2006. godine podnio tužbu protiv Republike Srpske za naknadu štete zbog neosnovanog pritvora u iznosu od 600.000 maraka, te da je poslije toga Mihajlović odbio ponudu da se zaključi poravnanje. Kako nije postignut sporazum, odluku o tužbi Mihajlovića donio je sud.

Presudom Osnovnog suda u Banjaluci broj 71 0 P 0491 46 06 P od 12. aprila 2010. godine, djelimično je usvojen zahtjev Mihajlovića, sina Novaka iz Banjaluke, kojim je obavezana tužena Republika Srpska da na ime naknade nematerijalne štete isplati iznos od 30.000 KM zbog neosnovanog lišenja slobode i boravka u pritvoru i 25.000 KM zbog umanjenja opšte životne sposobnosti. Na ime materijalne štete obavezana je Republika Srpska da isplati iznos od 449.526 KM zbog izgubljene dobiti.

– Na osnovu presude Okružnog suda Banjaluka broj 71 0 P 049146 10 GŽ od 28. februara 2011. godine, kojom je pravosnažno odlučeno o naknadi nematerijalne štete tužitelju, dana 10. juna 2011. godine Slavku Mihajloviću iz Banjaluke je isplaćen iznos od 45.000 KM sa obračunatom zakonskom zateznom kamatom, ukupno 54.611,58 maraka, a odlučivanje o naknadi materijalne štete vraćeno je na ponovni postupak – odgovorili su iz Ministarstva pravde RS.

Presuda

Presudom Okružnog suda Banjaluka broj 71 0 P 049146 15 Gž 2 od 25. decembra 2015. godine, pravosnažno je odlučeno o nadoknadi materijalne štete kojom je tužbeni zahtjev tužioca odbijen.

FOTO: NIKOLA MORAČA/RAS SRBIJA
FOTO: NIKOLA MORAČA/RAS SRBIJA

Presudom Vrhovnog suda Republike Srpske broj 71 0 P 049146 16 Rev 2 od 19. maja 2016. godine odbijena je revizija protiv presude Okružnog suda Banjaluka.

– Dakle, prema stanju spisa u predmetu koji se vodio radi nadoknade štete tužitelju Mihajlović Slavku postupak pred sudom je završen, a dosuđena naknada nematerijalne štete je isplaćena – zaključili su iz Ministarstva pravde RS.

“Imenjak i prezimenjak”

– Kod Osnovnog suda u Bijeljini, a radi naknade štete, vođen je postupak po tužbi tužitelja T.D, D.S, Š.G, M.B, Slavka Mihajlovića (iz Zvornika), J.Ž. i M.S. Presudom Osnovnog suda u Bijeljini broj P-1399/2000 od 18. februara 2002. godine, Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova se obavezuju da tužiteljima na ime nakade štete isplate određen iznos, između ostalih za tužitelja Slavka Mihajlovića iz Zvornika na ime umanjenja životne aktivnosti 15.000 KM, na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede ugleda, časti, slobode i prava ličnosti iznos od 85.000 KM, na ime pretrpljenih fizičkih bolova iznos od 4.000 KM, na ime pretrpljenog straha iznos od 20.000 KM, na ime vrijednosti oduzetih stvari iznos od 1.000 KM i na ime troškova porodice i rodbine iznos od 5.000 KM, odnosno ukupan iznos od 130.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom počev od presuđenja pa do konačne isplate, kao i da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 2.320 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja – naveli su iz Ministarstva pravde RS.

U odgovoru se dodaje da je presudom Okružnog suda u Bijeljini broj Gž-816/02 od 25. maja 2004. godine žalba tužene je djelimično uvažena i prvostepena presuda u dosuđujućem dijelu se preinačava tako da se tužena Republika Srpska, Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova obvezuje da na ime pretrpljenih duševnih bolova zbog povrede časti, slobode i prava ličnosti, između ostalih, isplati tužiocu Slavku Mihajloviću iz Zvornika 30.000 KM dok je u ostalom dijelu prvostepena presuda potvrđena.

FOTO: NIKOLA MORAČA/RAS SRBIJA
FOTO: NIKOLA MORAČA/RAS SRBIJA

– Presudom Vrhovnog suda Republike Srpske broj: Rev-272/04 od 05.05.2006. godine, revizija tužilaca u ovom predmetu je odbijena. Na osnovu presude Vrhovnog suda Republike Srpske, 10.07.2008. godine, putem Centralnog trezora pri Ministarstvu finansija Republike Srpske isplaćen je iznos Slavku Mihajloviću iz Zvornika u visini od 139.563.12 KM – odgovorili su iz Ministarstva pravde RS.

Greška u komunikaciji

Ministarstvu pravde Republike Srpske odgovorilo je da im se već duži niz godina obraća Slavko Mihajlović iz Banjaluke zahtjevima za dostavljanje različitih informacija.

– Slavko Mihajlović je 1. i 10. oktobra 2018. godine obaviješten da mu je od strane Ministarstva pravde RS isplaćen iznos od 139.563,12 KM, i to 10. avgusta 2008. godine, na osnovu verodostojne knjigovodstvene isprave i uz potpis ovlaštenog lica, a od strane Ministarstva finansija 56.611 KM. Dodatnim provjerama, a na osnovu ponovnog obraćanja gospodina Slavka Mihajlovića iz Banjaluke, izvršen je ponovni pregled spisa, te je Slavko Mihajlović iz Banjaluke obaviješten da je došlo do očigledne greške prilikom dostavljanja obavještenja, jer se radi o dva lica sa istim imenom i prezimenom, te da je utvrđeno da je iznos od 139.563,12 KM isplaćen Slavku Mihajloviću iz Zvornika – odgovorili su iz Ministarstva pravde RS.

Iz resornog ministarstva zaključuju kako se jasno vidi da je Slavku Mihajloviću iz Banjaluke isplaćen dosuđeni iznos, a da je iznos od 139.563,12 KM isplaćen drugoj osobi, Slavku Mihajloviću iz Zvornika, u drugom predmetu broj P-1399/2000, koji se vodio kod Osnovnog i Okružnog suda u Bijeljini.