16.7 C
Banja Luka

BiH dobila kandidatski status za članstvo u EU

Bosna i Hercegovina napokon je dobila kandidatski status za članstvo u Evropskoj uniji, ali mora ispuniti još brojne uslove da bi postala punopravna članica evropske porodice zemalja.

Da BiH dodijele status kandidata, odlučili su lideri EU na današnjem samitu Evropskog savjeta.

Odluku o dodjeli kandidatskog statusa za BiH su, podsjetimo, već donijeli ministri za Evropu na sastanku koji je održan 13. decembra.

Evropska komisija je za BiH u oktobru preporučila status kandidata za punopravno članstvo u EU, uz očekivanje da će se ispuniti osam uslova, a to je da će, primjera radi, prioritetno usvojiti izmjene u postojećem Zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, usvojiti zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i usvojiti zakon o sudovima BiH.

Osim toga, BiH mora donijeti i zakon o sprečavanju sukoba interesa, preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, te odlučno unaprijediti rad na obezbjeđivanju efikasne koordinacije na svim nivoima kapaciteta upravljanja granicom, kao i obezbeđivanju funkcionisanja sistema azila.

Pritom, BiH treba da obezbijedi zabranu torture, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv torture i zlostavljanja, te da garantuje slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupanja u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima.

Jedan od uslova je i da BiH obezbijedi rezultate u funkcionisanju na svim nivoima mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne tekovine EU.

Podsjetimo, BiH je potencijalni kandidat za učlanjenje još od 2003. godine, a zvaničan zahtjev za članstvo predala je u februaru 2016. godine.

Inače, status države kandidata jedan je od koraka u procesu pristupanja EU i prethodi otvaranju pregovora o pristupanju. Prema dosadašnjoj praksi, status se može dodijeliti državi kada je ostvarila određeni napredak u ispunjavanju kriterijuma za članstvo, ali nedovoljan za otvaranje pregovora o pristupanju. Pregovori kreću kada se članice EU na sastanku Evropskog savjeta jednoglasno usaglase o početku.

Evropska komisija je izmijenila metodologiju za buduća proširenja, a onih prvobitnih 14 prioriteta je donekle preinačeno u osam stavki, uz obavezu da i ostali zadaci budu riješeni u skorije vrijeme da bi BiH stekla status, odnosno bila bliže i otvaranju pregovaračkog procesa.

Situacija se, dalje, u korist BiH i napretka na evropskom putu okrenula prvenstveno zbog ruskoukrajinskog sukoba, zbog kojeg su i Ukrajina i Moldavija gotovo preko noći dobile status kandidata, iako nisu bile u ozbiljnijoj igri za to.

Status kandidata imaju i Albanija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska. Posljednje proširenje bilo je 2013. godine, kada je Hrvatska postala punopravan član EU.

NAJNOVIJE VIJESTI:
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here