Naslovna BIH Centralna banka BiH: Raspisan novi tender za nabavku električne energije

Centralna banka BiH: Raspisan novi tender za nabavku električne energije

0

Centralna banka BiH (CBBiH) ponovno je pokrenula postupak javne nabavke električne energije, vrijednosti 171.000 KM, nakon što je prethodni postupak poništila jer su dobili ponude koje su bile više od procijenjene vrijednosti nabavke.

CAPITAL je danas objavio da je Centralna banka BiH poništila tender za nabavku električne energije.

U banci pojašnjavaju da je bila riječ o nabavci električne energije za dvije zgrade u Sarajevu, otvorenim postupkom, koji je podijeljen na dva lota.

Ukupna procijenjena vriijednost nabavke je iznosila 171.700 KM bez PDV-a (152.000 KM za LOT jedan i 19.700 KM za LOT dva).

„`Elektroprivreda BiH` Sarajevo je bila jedini ponuđač za oba LOT-a i dostavila je svu dokumentaciju prema zahtjevima iz tenderske dokumentacije i ponuda je bila prihvatljiva. Cijena ponude za LOT jedan je iznosila 275.333 KM, dakle bila je za 123.333 KM veća od procijenjene vrijednosti nabavke za LOT jedan“, naveli su u CBBiH.

Dodali su da je cijena ponude za LOT dva iznosila 47.925 KM i bila je za 28.225 KM veća od procijenjene vrijednosti nabavke za LOT dva.

„Trenutno ne postoji nijedan službeni dokument, odluka Vlade FBiH ili regulatornih komisija za električnu energiju ili slično, a koji bi opravdao znatno višu ponuđenu cijenu električne energije od procijenjene vrijednosti nabavke“, istakli su u CBBiH.

U banci dodaju da su procijenjenu vrijednost nabavke temeljili na okvirnim sporazumima sa JP „Elektroprivreda BiH“ za nabavku električne energije na razdoblje od jedne godine, koje su zaključili 2020. godine, a koji su još na snazi.

„U slučaju, kada su cijene prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku, ugovorno tijelo je obvezno poništiti postupak javne nabavke, prema Zakonu o javnim nabavkama. Komisija je postupila po Zakonu i predložila poništenje postupka. Drugačiji prijedlog Komisije bi bio nezakonit“, naveli su u CBBiH.

Dodali su da su zatim ponovno pokrenuli postupak javne nabavke električne energije i danas objavili tender, sa istom procijenjenom vrijednosti (ukupno 171.000 KM bez PDV-a).

„Uvažavajući činjenicu da se u medijima u posljednje vrijeme spominje povećanje cijene električne energije kao realna mogućnost, te da o tome raspravlja i Vlada FBiH, Centralna banka je u tendersku dokumentaciju uvrstila mogućnost promjene jediničnih cijena snabdjevanja električnom energijom, u slučaju da je promjena jedinične cijene električne energije odobrena od strane nadležnog tijela, u skladu sa propisima koji regulišu trgovinu i snabdjevanje električnom energijom u BiH“, istakli su u CBBiH.

BONUS VIDEO:

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici i "X" nalogu.

Zapratite nas i na Youtube