Naslovna Izdvajamo Jedna epoha je završena – nema povratka

Jedna epoha je završena – nema povratka

0

Epoha saradnje sa Zapadom je završena, vreme je da se oslobodimo iluzija i shvatimo da nema povratka na stanje od prije 24. februara u odnosima sa Evropom i SAD.

To je izjavio direktor Departmana za spoljnopolitičko planiranje Ministarstva spoljnih poslova Rusije Aleksej Drobinjin.
„Bez obzira na trajanje i ishod specijalne vojne operacije, već sada se može konstatovati da je tridesetogodišnja epoha generalno konstruktivne, iako ne problematične saradnje sa Zapadom, nepovratno okončana“, primjetio je diplomata u svom članku „Lekcije istorije i slika budućnosti: razmišljanja o spoljnoj politici Rusije“.

„Jasno je da neće biti povratka na stanje od pre 24. februara u odnosima sa zemljama Severne Amerike i Evrope“, konstatovao je Drobinjin.
„Rusija je ušla u akutnu fazu konfrontacije sa agresivnim savezom neprijateljskih država na čelu sa SAD. Cilj neprijatelja je da našoj zemlji nanese strateški poraz, eliminišući je kao geopolitičkog konkurenta“, ocenio je on.
Prema njegovim rečima, specijalna vojna operacija pruža široke mogućnosti za samoopredeljenje Rusije kao jednog od globalnih centara, za povratak Rusije sebi.
„Vrijeme je da se Rusija vrati sebi. Da prepozna sebe kao istorijsko jezgro jedne originalne civilizacije, najveće evroazijske i evro-pacifičke sile, jednog od najjačih geopolitičkih centara na svijetu. Specijalna vojna operacija pruža široke mogućnosti za takvo samoopredeljenje“, naveo je Drobinjin.
Prema njegovim riječima, „Povratak sebi je nemoguć bez promišljene ideološke mobilizacije države i društva. To je takođe neophodan uslov za efikasnu spoljnu politiku nakon izlaska iz svih oblika zavisnosti od Zapada“, napominje diplomata.
„Može se bez pretjerivanja reći da je specijalna vojna operacija postala prekretnica na putu ka novom svjetskom poretku, novom rasporedu snaga na međunarodnoj sceni. Uređenje će u velikoj mjeri zavisiti od toka borbenih dejstava, promjena u strukturi svjetske ekonomije i parametara političkog rješavanja sukoba. Jednog dana će se sve složiti. U međuvremenu, sama sudbina je Rusiju ponovo postavila u poziciju jednog od glavnih kreatora svjetske istorije“, zaključio je Drobinjin.