Naslovna Izdvajamo Ministarstvo odbrane BiH: NATO i EU budućnost koja nudi sigurnost i prosperitet

Ministarstvo odbrane BiH: NATO i EU budućnost koja nudi sigurnost i prosperitet

Bosna i Hercegovina se u Programu reformi, pored ostalog, obavezala i na poboljšanje odnosa s javnošću kad je u pitanju objašnjavanje odnosa BiH s NATO-om.

Naime, u prvom poglavlju u glavi IX navedeno je da je BiH svjesna potrebe poboljšanja svijesti javnosti i podrške evropskim i evroatlanskim integracijama.

„Iz ovog razloga BiH će napraviti strategiju komunikacije s javnim mnjenjem, čiji je cilj podrška javnosti partnerstvu s NATO-om“, naglašeno je u ovom dokumentu, koji je usvojen u decembru 2019. godine.

Dodaju da će biti sačinjen i akcioni plan, čiji će fokus biti, kako je navedno, na kontaktu s javnošću putem seminara, radionica i konferencija.

Pojašnjeno je da će se ovo odnositi na lokalnu vlast, univerzitete i nevladin sektor.

„Cilj akcionog plana će biti upoznavanje javnosti BiH o važnosti partnerstva s NATO-om“, naglašeno je.

U Ministarstvu odbrane su „Nezavisnim“ na pitanje kako planiraju implementirati dio iz Programa reformi koji se odnosi na komunikaciju s javnosti, kratko odgovorili da je 2009. donesena Komunikacijska strategija BiH u NATO integracijskom procesu i još se koristi od strane Ministarstva.

„Takođe, na osnovu nje Kancelarija za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH izrađuje svoj godišnji plan rada, koji, između ostalog, sadrži i obavezu medijske prezentacije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, a u vezi s evroatlanskim integracijama“, odgovorili su nam oni.

Inače, na stranici Ministarstva odbrane u dijelu koji se bavi odbrambenom politikom navedeno je da se u svijetu mnogi protive promjenama jer se boje nesigurne budućnosti koju one stvaraju.

„Stoga moramo predvidjeti, opisati i ucrtati put u sigurnu budućnost, koja je cilj BiH. Partnerstvo za mir, NATO i EU – to je budućnost koja nudi sigurnost i prosperitet, mnogo veće nego što ih nudi sadašnja situacija“, navedeno je na stranici Ministarstva odbrane.

Naglašeno je da je Predsjedništvo BiH 2001. godine jasno izrazilo opredjeljenje za uključenje BiH u evropske i evroatlantske integracije i program Partnerstvo za mir, kao i za sprovođenje potrebnih reformi odbrambenog sistema i reorganizacije oružanih snaga.

„Imajući u vidu ove ciljeve, u protekle tri godine učinjeni su veliki napori kako bi se stvorilo okruženje neophodno za uspješan proces reformi odbrambenog sistema“, naglasili su oni.

U Srednjoročnom planu rada 2020-2022. godina, kada se radi o Programu reformi, navedeno je da je neophodna realizacija složenih aktivnosti koje se odnose na implementaciju postojećih mehanizama saradnje s NATO-PARP, implementaciju partnerskih ciljeva preuzetih kroz PARP, kao i implementaciju Koncepta operativnih sposobnosti i modernizaciju i interoperabilnost Oružanih snaga s NATO snagama.

„Poseban naglasak treba dati na ispunjavanje obaveza iz Okvirnog plana implementacije dokumenta Program reformi BiH, a odnosi se na međunarodne obaveze, kao i na bilateralne i multilateralne aktivnosti. Važan instrument u realizaciji ovih aktivnosti predstavlja saradnja s NATO štabom u Sarajevu, a veliki značaj procesima takođe daje saradnja sa snagama EUFOR“, naglašeno je.

U Odjeljenju za odnose s javnošću u NATO-u u Briselu kažu da je u Program reformi koji je BiH poslala naglasila svoje ciljeve kao osnovu za kontinuiranu saradnju između NATO-a i BiH.

„Želimo nastaviti s našom podrškom BiH kako bi implementirala ove reforme, kao što smo to činili godinama dosad. Alijansa je opredijeljena za stabilnu i sigurnu BiH“, naglasili su oni.

Dodali su da žele da BiH bude mirna i stabilna zemlja, te da je to osnovni razlog za podršku BiH u njenim reformskim namjerama.

Što se tiče konkretnih mjera koje BiH preduzima, naglašeno nam je da se obratimo vlastima BiH, koje su zadužene za realizaciju mjera koje su potpisali.

(Nezavisne)