Naslovna Društvo Ne davimo Beograd u solidarnoj poseti Jagodini

Ne davimo Beograd u solidarnoj poseti Jagodini

Ne davimo Beograd danas odlazi u Jagodinu kako bi pokazali solidarnost sa ženama u Jagodini, ali i Marinikom Tepić usled početka istrage slučaja podvođenja devojčica i žena od strane Dragana Markovića Palme.

Ovaj slučaj je još jedan u nizu slučajeva zloupotrebe moći  zarad seksualne eksploatacije žena i devojčica, slično kao što smo i videli u slučaju Milutina Jeličića Jutke. I ovoga puta lokalni moćnik podmeće žene u svoju odbranu jer je  blizu 400 žena tužilo Mariniku Tepić i ne preza od daljeg ucenjivanja i ponižavanja žena.

Zahtevamo da se ovaj slučaj temeljno istraži i u slučaju podvođenja i ucenjivanja devojčica i žena jer je prostitucija u našoj zemlji ilegalna. Važno je da se ispita da li u ovom slučaju ima elemenata trgovine ljudima obzirom da su maloletnice u pitanju.

Ne davimo Beograd smatra da nam je potrebno rigoroznije kažnjavanje i sankcionisanje ovakvih slučajeva posebno kada je u pitanju zloupotreba moći i javne funkcije. Smatramo da  bi  nadalje kaznena politika u oblasti prostitucije trebalo da se usmeri na kažnjavanje makroa, trgovce ženama i kupce seksualnih usluga, a da se žene u prostituciji moraju dekriminalizovati,  prepoznati kao žrtve i da ih sistem mora zaštiti.

Slučaj Milutina Jeličića Jutke je pokazao da iako je kazna blaga, pravda za žene je ipak moguća i bahato ponašanje moćnika kažnjivo. Palmin slučaj nam pokazuje  da nam tek predstoji borba sa drugim moćnicima koji zloupotrebljavaju svoj položaj. Verujemo da će rast podrške javnosti podstaći žene da istupe i prijave seksualnu eksploataciju, a Ne davimo Beograd će kao do sada biti na mestima borbe za oslobođenje žena od svih oblika nasilja, verovati ženama i stati u njihovu zaštitu.

(nedavimobeograd.rs)