20.7 C
Banja Luka

Novitović „PROPJEVAO“! PRES O KRIMINALU U RUCZ! Podnio krivičnu prijavu protiv Trninića (VIDEO)

Milan Novitović, vršilac dužnosti zamjenika direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, danas je održao konferenciju za medije na kojoj je govorio o situaciji u RUCZ. Kako kaže, zbog bezakonja i nezakonitog ponašanja, bahatosti i mnogih drugih koruptivnih aktivnosti, odlučio je da će podnijeti krivičnu prijavu protiv vršioca dužnosti direktora RUCZ Borisa Trninića.

„Kod mene se kaže da se čovek drži za reč, a vo za rogove, koliko vidim rogova nemam, pa zbog svega toga, ja sam pripremio krivičnu prijavu koju ću nakon ove preskonferencije predati Republičkom javnom tužilaštvu“, rekao je Novitović, te dodao da vrlo brzo Republika Srpska može ostati bez funkcionalnog sistema zaštite i spašavanja.

Novitović je istakao da će krivičnu prijavu dostaviti posebnom Odjeljenju za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala u Banja Luci.

„Nakon ličnih saznanja i dostupnih dokumentata podnosim krivičnu prijavu protiv Borisa Trninića iz Bratunca, vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, jer je u isti u svojstvu vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite u periodu oktobar 2023 – mart 2024. godine u svojstvu odgovorne osobe sa direktnim umišljanjem zaključio više fiktivnih ugovora o delu na način da je u cilju omogućavanja pribavanja protivpravne imovinske koristi drugim licima te naneo štetu budžetu Republike Srpske veći od 50.000KM. Imenovani je prilikom zaključivanja fiktivnih ugovora o delu, bio svestan da iskoristava svoj položaj, da deluje protivzakonito, te da na taj način čini štetu budžetu Republike Srpske, te je omogućio pribavljanje protivpravne koristi licima sa kojima zaključuje fiktivne ugovore o delu, te je suprotno upozorenjima i svesti pristao na posledice preduzetih radnji. Ugovori od delu zaključeni su sa licima navedenim u zapisniku upravnog inspektora, nisu zaključeni saglasnosti i volji strana da se taj ugovor izvrši, nego je nastao saglasnošću volje strana da se stvori privid o sklapanju ugovora kako bi se izbegle primene odredbe zakona o državnim službenicima i omogući pod izgovorom Izmene sijalica, zamene brava, košenja trave i drugih aktivnosti, da lica rade druge poslove, da budu, recimo portir ili da čak ne rade nikakve poslove, a da im se isplaćuje ugovoreni iznos“, istakao je Novitović.

On je naglasio da je Trninić takođe u periodu oktobar 2023 – mart 2024. godine prevarom u službi Sektoru za finansijsko-računostvene poslove za veći broj lica, koja ne dolaze na posao, dostavljao evidenciju o prisutstvu na radu i odsustivima sa lažnim sadržajem, te takvu ispravu sa lažnim sadržajem predočavao kao pravu radi obračuna radi isplate plate za navedena lica.

„Imenovani je, osim toga neovlašćeno, bitno menjao sadržaj, evidencije o prisutstvu na radu čak i moju lično za mjesec januar i februar, slobodno po njegovoj volji i njegovom mišljenju. Prevara u službi vrši se i zloupotreba  povećanog obima posla i to konkretno na  mjestima magacioner deminerske opreme u vreme kada nema deminerskih aktivnosti, kada se u sektoru za deminiranje koristi kolektivni godišnji odmor i na način da  angažovana lica ne dolaze na posao, već se fiktivno vode u Republičkoj upravi civilne zaštite i za to vreme im se iz budžeta isplaćuje plata“, rekao je Novitović.

Novitović je takođe naglasio da se imovina Republičke uprave civilne zaštite, konkretno motorna vozila, koriste suprotno Zakonu i Pravilniku od neovlaštenih lica bez evidencija i putnih naloga, a sve na trošak Republičke uprave civilne zaštite.

Prema riječima Novitovića, Trninić se svakodnevno oglušuje na upozorenja o nesavjesnom i protivzakonitom radu uz opaske, „Znam, ali ja sam ovdje politički i radiću kako hoću“, o čemu kako kaže, mogu svjedočiti zaposleni u Odeljenju za pravne poslove.

On je takođe istakao da Trninić u kontinuitetu opstruiše njegov rad, te da pokušava na svaki način da mu uskrati pravo na rad i obavljanje funkcije zamjenika direktora.

„Putem sekretarice je naredio da vratim službeni telefon, ukinuo mi je pristup mail adresi, rekao je da vratim vozilo, uskratio mi je pravo korišćenja službenog apartmana i to ne bi bio nikakav problem da u taj isti apartman nije u to vrijeme smestio svog starca, koji ga je u tom trenutku vozio, a pritom nema nikakve veze sa Republičkom upravom civilne zaštite. Mnoge aktivnosti preduzima na štetu Republike Srpske, bez prethodno pribavljenog mišljenja nadležnih ministarstva i saglasnosti Vlade Republike Srpske, već u dogovoru i koordinaciji sa nižerazrednim službenicima ministarstva bezbjednosti. Lažno se prezentuju „projekti“ u milionskim vrednostima, u dolarima od kojih nema i neće biti ništa i svesno se obstruiše uspostava kontakt tačke sa Evropskim mehanizmom civilne zaštite u kojoj je onemogućeno učešće predstavnika Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske“, kaže Novitović.

On je istakao da Republičkom upravom civilne zaštite u ovom trenutku upravljaju fiktivno i faktički Mirnesa Softić i Samir Agić, zaposleni u Ministarstvu bezbjednosti BiH,  a ne izabrana i postavljena lica i predstavnici institucija Republike Srpske.

Kako kaže Novitović, prvi fenomen RUCZ nalazi se u Bijeljini za kojeg tvrdi da je izuzetno veliki stručnjak u oblasti civilne zaštite, kojeg Republička uprava civilne zaštite i Republika Srpska ni po koju cijenu nisu smjeli da izgube.

„Riječ je o Branislavu Dragičeviću, koji je i po zapisniku i po rješenju protivzakonito zaposleni. Republička uprava mora raskinuti ugovor o radu sa njim i mora ga odjaviti sa poreskom prijavom, ali to ne bi bilo nikakav problem da u međuvremenu za tog istog vrhunskog stručnjaka nije raspisan konkurs i nije nameštena komisija u Agenciji za državnu upravu, koji će se održati 18. marta u ponedeljak u Banja Luci. Još interesantnije je da osoba koja nije pristala da radi po diktatu Borisa Trninića, a eksterni je član, je naprasno u ponedeljak ili utorak smenjena i imenovan je zamenski član“, rekao je Novitović.

Novitović je naglasio da će pokušati, bez obzira na ucjene i pritiske koje Boris Trninić, da javno apeluje na članove komisije da bodovanje izvrše prema kvalitetu znanja ljudskih vrijednosti i sposobnosti.

Kako kaže, postoji još jedna indikativna pojava, odnosno posjeta SAD u kojoj je bio Boris Trninić, u funkciji vršioca dužnosti direktora, a nikada od tome nije upoznao neposrednog  rukovodioca – Vladu Republike Srpske, ni samog predsjednika Vlade, ni sa sadržajem tog putovanja, niti sa izveštajem o tom putovanju, ni sa samim projektom.

“Pre te posete, Boris Trnić tri puta odgađa posjetu Srpsko-ruskom humanitarnom centru u Nišu, a nakon povratka iz Amerike traži hitnu posetu. Ja ga javno pitam kome i kakav izveštaj je prosledio toj poseti, a prosledio ga je preko poverljive osobe u Ministarstvu bezbednosti. Direktor Republičke uprave civilne zaštite podnosi izveštaje Vladi Republike Srpske, odgovara Vladi Republike Srpske i predsjedniku Republike Srpske. Ustavom i zakonom i drugim podzakonskim aktom sve jasno definisano i nikakvu odgovornost ni prema kome, pa čak ni prema Ministru bezbednosti BiH, direktor Republičke uprave civilne zaštite, nema. Pokušava se uspostaviti taj sistem, izaći iz okvira koordinacije, nego se uspostaviti sistem da Republička uprava civilne zaštite odgovara ministru bezbednosti, Ministarstvu bezbednosti i nižerazrednih službenicima u Ministarstvu bezbednosti”, istakao je Novitović.

On objašnjava da nijedan n+direktor upravne organizacije zakonski nema savjetnika.

“Ima interesantna još jedna stvar, a to je fenomen savetnika direktora Republičke uprave civilne zaštite. Zakonom o državnim službenicima ne postoji savjetnik nijednog direktora upravne organizacije. Republička uprava civilne zaštite je samostalna upravna organizacija, ima direktora… zakonom, ima definisano zamjenika, pomoćnike, ima stručne savjetnike. Međutim, vidjećete to i u ovom zapisniku, čovek koga Boris Trninić dovodi iz Bratunca, raspoređen je na mjesto u Sektoru za međunarodnu saradnju, ali se u svim nastupima, kontaktima predstavlja kao savjetnik direktora Republičke uprave civilne zaštite, čak se i imenuje, a što je protivzakonito, jer u zakonu jasno piše da Republičku upravu predstavlja direktor, u njegovom odsustu ga predstavlja zamenik. Imenuje se taj gospodin iz Bratunca da predstavlja Republičku upravu iako je samo državni službenik na određeno vrijeme. Iako je na određeno, ima sva prava kao svi ostali zaposleni, ali nema pravo da predstavlja i zastupa Republičku upravu i nema pravo da se lažno predstavlja kao savjetnik direktora, jer to jednostavno sistem državne uprave u Republici Srpskoj ne prepoznaje.  Republička uprava civilne zaštite ima i sistem javnih nabavki, ima i godišnji plan i ima zakonsku obavezu da postupa prema tom planu, ali se sasvim slučajno pojavljuju fantomski pregovarači koji, navodno, u ime nekih osoba i nekih institucija van Republike Srpske, Republičke uprave civilne zaštite, pregovaraju o javnim nabavkama i, jednostavno, utiču na nameštanje tendera koje provodi Republička uprava civilne zaštite”, naveo je Novitović.

On kaže da će dopuniti krivičnu prijavu i javno prezentovati javnosti sve podatke koji javno budu dostupni na sajtu Javnih nabavki.

“Kada sam naveo korišćenje vozila… Reći ću vam za dva vozila. Oba vozila su donacije Vlade Japana. Jedno vozilo nosi registarsku oznaku E08-O-192 i to vozilo duži direktor Republičke uprave civilne zaštite, ali prema fotografijama koje skoro svako veče dobijam iz Bratunca, to vozilo se koristi, između ostalog, i za dopremanje pića za jedan ekskluzivni ugostiteljski objekt u Bratuncu. Ne znam kakva je veza tog objekta sa direktorom Borisom Trninićem, ali vam kažem da skoro svako veče, kada se to vozilo nalazi u Bratuncu, koristi se za dopremu pića, dovoženje, ne znam kojih ljudi, lica, u to neće ulaziti. Međutim, svoju pažnju ću usresrediti na drugo vozilo, a ono nosi registarsku oznaku E08-O-193. To vozilo je u prethodnih pet mjeseci, odnosno šest mjeseci, prešlo više od 50.000 kilometara, bez putnog naloga, bez pravdanja, bez ikakve informacije ko se u njemu vozi, zašto se koristi… ono što se zna – ne koristi se za potrebe Republičke uprave civilne zaštite. To je informacija koju u ovom trenutku želim i mogu podeliti sa vama. Da ne ostanem nedorečen, osim ove krivične odgovornosti, potrebno je pokrenuti pitanje i političke odgovornosti, jer zna se koje političke partije je gospodin Trninić kandidat, kako je došao za direktora Republičke uprave civilne zaštite, pa ću, na meni, dostupne načine pokušati da provedem i tu političku odgovornost. Međutim, mislim da i želim da imam više uspeha nego što je to slučaj sa gospodinom Lučićem… ne želim da bilo šta loše kažem o gospodinu Lučiću. On će u nekom sudskom postupku dokazivati svoju nevinost. Ja ću ga do pravosnažnosti njegove presude, odnosno izvršne presude, tretirati kao nevinog, ali sa aspekta političkih prilika i dešavanja u takvim situacijama je potreban i minimum političke odgovornosti”, istakao je Novitović.

Kaže da unazad dvije godine do njega dolaze i razne informacije od kojih su neke dobronamjerne, a neke zlonamerne, dok neke idu u tom pravcu da, kako Novitović dodaje, ozbiljno treba da razmisli o svojoj bezbjednosti.

“Sve te ozbiljne, da kažem, pretnje, odnosno ta dobronamerna upozorenja, shvatam ozbiljno. Ja jesam svestan da nisam “gospodar ulice”, ali ima onih koji žele da se kao takvi nametnu, da budu autoriteti u mom životu, da me upozore da se na ulici stvari drugačije rade… Ja onoliko koliko mogu, lično, sam svoj stepen bezbednosti digao na veći nivo, imam određenu bezbednosnu kulturu, razvijen osećaj i instikt šta je taj bezbednostni rizik, tako da sam svestan da je i ova današna pres konferencija deo koji povećava taj moj rizik. Pokušaću malo da budem i satiričan. Na kraju, svako ima na svom, i na ovom nebu Republike Srpske, neko svoje sazvežđe. Verujte da moje sazvežđe nije sazvežđe Velikog ni Malog medveda, ni međeda, kako ga ko zvao i imam osećaj, po podršci, ne samo prijatelja i meni bliskih ljudi, da sam na pravom putu i ne biram između ovog, onog ili bilo kako ga vi nazvali puta – na pravom sam putu. Verujem u sebe, verujem u istinu i verujem u to da se treba stati, na sve moguće načine, u kraj bezakonju, kršenju prava radnika, maltretiranju, i ono što je najbitnije, želim da direktnu poruku uputim Borisu Trniću i njegovim satrapima, da šta god imaju treba da reše sa Milanom Novitovićem, a to ne trebaju da ispaštaju zaposleni koje on etiketira kao pristalice i sledbenike Milana Novitovića u Republičkoj upravi civilne zaštite”, zaključio je Novitović.

Tekst_Dešavanja u Bijeljini/vijesti srpske

NAJNOVIJE VIJESTI:
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here