Tako je utvrđen prijedlog sporazuma o finansiranju programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020, a riječ je o grantu vrijednom 1,8 miliona evra. Programom je obuhvaćeno 67 opština u BiH i 31 u Srbiji.

Utvrđen je i prijedlog amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju između BiH i Republike Srpske te Evropske investicione banke koji je namijenjen projektu bolnica u Republici Srpskoj.

Podržan je projekat vodosnabdijevanja u Brčkom, za šta treba da bude uzet zajam od Evropske banke za obnovu i razvoj, vrijedan 6,5 miliona evra, kao i prijedlozi ugovora o grantu za poddionicu Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc (36 miliona evra) i za tunel Ivan (9,1 milion evra).

Utvrđen je i prijedlog sporazuma o zajmu za modernizaciju vodnih i sanitarnih usluga sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj, vrijedan 51,5 miliona evra. Od toga je na RS alocirano 26,5 miliona evra, a na FBiH 25 miliona evra.

Usvojene su i dvije inicijative za kreditno finansiranje autuputa na Koridoru Vc, i to 25 miliona evra za dionicu Vranduk – Ponirak u dužini od 5,3 kilometra, te 21 milion evra za poddionicu autoputa Nemila – Vranduk u dužini od 5,7 kilometara.

Dato je zeleno svjetlo i za zajam za nabavku pet tramvaja (10 miliona evra) i rasterećenje saobraćajnih gužvi na raskrsnicama u Kantonu Sarajevo (sedam miliona evra).

Osim ovoga,odobreno je da se iz budžeta Ministarstva pravde BiH prebaci 1,8 miliona KM na Državni zatvor kako bi mogao normalno funkcionirati, a omogućen je rad Odboru za žalbe policijskih službenika imenovanjem novih članova gdje je za predsjednika Odbora imenovan Samir Rizvo iz Ministarstva sigurnosti BiH, a za zamjenika Veljko Lazić iz Granične policije BiH.

Savjet ministara BiH donio je, na prijedlog Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. decembra 2022. godine.

– Ovogodišnjom odlukom su obuhvaćene 63 tarifne oznake u sektorima tekstilne, obućarske, hemijske, metalne, prehrambene i grafičke industrije, kao i elektroindustrije. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda – saopšteno je.

Bilo je govora i o Covid-potvrdama, ali bez konkretnih odluka.

Savjet ministara dalo je saglasnost Ministarstvu civilnih poslova za iskazivanje interesa za priključenje Bosne i Hercegovine sistemu EU digitalnih Covid potvrda.
Prethodno je upoznat sa Informacijom Ministarstva civilnih poslova o potrebi uspostavljanja tehničkog rješenja za verifikaciju digitalnih Covid-19 potvrda u BiH.
Ministarstvo civilnih poslova će organizovati ministarsku konferenciju u oblasti zdravstva, na kojoj će se razmatrati mogućnosti usaglašavanja tehničkog rješenje i pravnog okvira za verifikaciju digitalnih Covid-19 potvrda u BiH. Agencija za identifikacione isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH biće nosilac tehničkog rješenja – saopšteno je.